Ontslag bij faillissement

Als een organisatie te maken krijgt met een slechte financiële positie door bijvoorbeeld een teruglopende omzet, onbetaalde facturen of hoge kostenposten kan dat aanleiding zijn voor het vervallen van arbeidsplaatsen. In dat geval moet UWV om toestemming worden gevraagd voor opzegging van de arbeidsovereenkomsten om bedrijfseconomische redenen.

Opzegging arbeidsovereenkomst wegens faillissement

Door een aanhoudende slechte financiële positie kan in een uiterste geval faillissement worden uitgesproken. De arbeidsplaatsen van alle werknemers komen dan te vervallen. Er is dan geen toestemming van UWV nodig voor opzegging van arbeidsovereenkomsten om bedrijfseconomische redenen. Zowel de werknemer als de curator kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen waarbij een opzegtermijn van zes weken wordt gehanteerd. De curator heeft voor opzegging een machtiging van de rechter-commissaris nodig. Bij opzegging wegens faillissement zijn er geen opzegverboden wel gelden de opzegtermijnen. Aan de werknemer is geen transitievergoeding verschuldigd.

Doorstart

Als een failliete onderneming nog (gedeeltelijk) levensvatbaar is, kan een doorstart worden gemaakt. De curator bepaalt of de aangemelde geïnteresseerde partij voldoende mogelijkheden heeft om een doorstart te maken. Als er meerdere potentiële kandidaten zijn, start de curator een biedingsproces. De curator beoordeelt het beste bod en gaat met deze kandidaat in onderhandeling om een deal te sluiten. Bij overeenstemming wordt een koopovereenkomst gesloten.

Overnemen van werknemers bij doorstart

Bij een doorstart is de nieuwe ondernemer niet verplicht de werknemers over te nemen. Overgang van onderneming is bij faillissement meestal niet aan de orde. Van overgang van onderneming kan sprake zijn als de doorstart al vóór het faillissement is voorbereid.

Als werknemers bij de doorstartende onderneming in dienst treden, is toepassing van dezelfde arbeidsvoorwaarden niet nodig. Alleen als in de koopovereenkomst afspraken zijn gemaakt over het overnemen van personeel kunnen dezelfde arbeidsvoorwaarden worden afgedwongen. Neem daarom expliciet in de koopovereenkomst op dat het niet de bedoeling is om rechten te scheppen voor de werknemers van de failliete onderneming.

Overweegt u een doorstart te maken? Wilt u weten of met de doorstart sprake is van overgang van onderneming of opvolgende werkgeverschap en welke afwegingen u in die situatie het beste kunt maken? Vijverberg  Advocaten & Adviseurs helpt u graag de situatie in kaart te brengen en afgewogen keuzes te maken voor een efficiënte bedrijfsvoering. Neem gerust contact met ons op: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Voorzitter voor plaatsingscommissie reorganisatie

Voorzitter voor plaatsingscommissie reorganisatie

Twee gemeentelijke diensten van een grote gemeente fuseren tot één dienst StadsOntwikkeling. In het reorganisatieproces wordt een plaatsingsadviescommissie ingesteld. De commissie zal de directie adviseren over de personele gevolgen van de reorganisatie. Een jurist van…
Vijverberg levert mankracht bij verzelfstandiging

Vijverberg levert mankracht bij verzelfstandiging

Een ministerie wil een verbonden stichting met 600 medewerkers, waarvan 450 personen (in 25 verschillende landen) in het buitenland werkzaam zijn, verzelfstandigen. Vijverberg levert de projectleider, projectsecretarissen en secretariële ondersteuning. De projectleider voert de onderhandelingen…
Projectsecretarissen voor reorganisatie

Projectsecretarissen voor reorganisatie

Een ministerie voert een reorganisatie uit waarbij in eerste instantie 1800 medewerkers met behulp van een belangstellingsinventarisatie worden herplaatst. Vijverberg levert zes projectsecretarissen. Deze begeleiden het proces administratief, assisteren bij de voorbereiding van de plaatsingsadviescommissies…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media