Stelen van zadel leidt tot ontslag op staande voet

Een ambtenaar van de gemeente Zuidplas betreedt op 5 mei 2023 een opslaghok van de gemeente. Zijn eigen fietszadel is kapot gegaan en om deze reden besluit hij een zadel van een in het hok opgeslagen fiets te halen. De gemeente ziet dit als diefstal en besluit de werknemer op staande voet te ontslaan. Heeft de gemeente de ambtenaar terecht ontslagen of gaat een ontslag in dit geval te ver?

Waarschuwing of ontslag op staande voet

De ambtenaar vindt dat het ontslag te ver gaat. Hij stelt dat vaker door werknemers spullen worden meegenomen uit het opslaghok. Hij had dan ook geen kwade bedoelingen bij het meenemen van het zadel. Ook stond de schuifdeur van het hok open terwijl hier wel sloten op zitten. De werknemer vindt dat het om deze redenen en zijn vlekkeloze staat van dienst, te ver gaat om hem op staande voet te ontslaan. Een officiële waarschuwing van de gemeente zou hier volstaan. 

De gemeente vindt echter dat er in dit geval sprake is van diefstal. Volgens de gemeente is op camerabeelden te zien dat de werknemer, bij binnentreden, de schuifdeur forceert. Het is alle werknemers bekend dat zij geen toegang hebben tot het hok en zich daar ook niet mogen begeven. De gemeente vindt dat zij met ‘maar’ een waarschuwing geen goed signaal zou afgeven naar de overige werknemers. Om deze reden is besloten de werknemer te ontslaan. 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag terecht is gegeven. De kantonrechter heeft de camerabeelden bekeken en geoordeeld dat de schuifdeur niet openstond maar dat deze met kracht is opengemaakt. Het is volgens de kantonrechter voldoende aannemelijk dat de fietszadel voor eigen gebruik is meegenomen. Daarmee staat volgens de rechter vast dat er sprake is van diefstal. Dat het gaat om een zadel met weinig waarde maakt hierin niet uit. Dit maakt dat de werknemer terecht op staande voet is ontslagen. 

Intrinsiek integere ambtenaar

De kantonrechter benoemt ook dat persoonlijke omstandigheden moeten worden meegewogen. In dit geval neemt de kantonrechter mee dat het hier gaat om een ambtenaar. De kantonrechter zegt dat een ambtenaar in zijn hoedanigheid intrinsiek integer moet zijn. Nu vast staat dat hij heeft gestolen van de gemeente, is het vertrouwen in de ambtenaar ernstig beschadigd. Een waarschuwing had in dit geval dan ook niet volstaan. Hierbij wordt ook meegewogen dat dit ontslag een duidelijk signaal is dat integriteitsschending binnen de gemeente niet wordt getolereerd. 

Conclusie 

Uit de feiten en de persoonlijke omstandigheden blijkt dat het ontslag op staande voet terecht is. Toch vindt de rechter dat de werknemer recht heeft op de helft van de transitievergoeding. Redenen hiervoor zijn dat de werknemer zich nooit eerder aan een integriteitsschending heeft schuldig gemaakt en het ging om een zadel van geringe waarde.