Nieuwe publicatie | Wet open overheid: ook voor de semi-overheid?

Er is weer een nieuwe Vijverberg publicatie verschenen: Wet open overheid: ook voor de semi-overheid?

Een ieder kan op grond van de Wet open overheid een verzoek om openbaarmaking van publieke informatie indienen. Dat verzoek moet worden ingediend bij een bestuursorgaan of bij een instelling, dienst of bedrijf dat onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan valt. In dat laatste geval beslist het bestuursorgaan op het Woo-verzoek.

Maar wat als bijvoorbeeld de Staat alle aandelen in handen heeft van een bedrijf en een minister de rol van aandeelhouder vervult? Kan dan een verzoek worden ingediend bij dit bedrijf, over welk verzoek de minister een beslissing moet nemen? Precies over deze vraag boog de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich op 18 januari 2023.

In deze publicatie bespreken we het oordeel van de Afdeling en de consequenties voor de praktijk.