Privacyrecht: misbruik van recht en vaststellen identiteit

Een gemeente ontvangt een Wbp-verzoek om inzage in de verwerking van persoonsgegevens. De gemeente heeft volgens verzoeker zijn persoonsgegevens verwerkt voor een eerder door hem ingediend verzoek op grond van de Wob. De gemeente is van oordeel dat verzoeker misbruik van recht maakt: er is immers sprake van een vaste handelwijze van verzoeker die in het verleden in nagenoeg alle gemeenten Wob-verzoeken heeft ingediend. Daarover zijn veel procedures gevoerd en uitspraken gedaan met het oordeel dat verzoeker met die Wob-verzoeken misbruik van recht heeft gemaakt.

Verzoeker heeft nu bij vrijwel alle gemeenten een Wbp-verzoek ingediend en uit verschillende aspecten blijkt dat verzoeker uitsluitend een financieel motief heeft. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) overweegt dat het oordeel dat misbruik van recht is gemaakt ter zake van de Wob niet zonder meer betekent dat ook van misbruik ter zake van de Wbp sprake is. Verzoeker wil met zijn verzoek achterhalen welke gemeenten persoonsgegevens van verzoeker hebben geplaatst op het forum van de VNG, hetgeen aansluit bij het doel van de Wbp. Dat het vragen om schadevergoeding vervolgens het achterliggende doel is van zijn inzageverzoek maakt niet dat het doel van het verzoek niet meer in overeenstemming is met het doel van de Wbp, aldus de Afdeling.

De Afdeling buigt zich in deze zaak ook over de omstandigheid dat verzoeker bij zijn verzoek een kopie van een verlopen paspoort had gevoegd. De Afdeling oordeelt dat de gemeente aanvullende informatie kon verlangen om de identiteit van verzoeker deugdelijk vast te stellen. De eis van de gemeente om een gewaarmerkte of geautoriseerde kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen of om persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis acht de Afdeling niet onevenredig bezwarend voor verzoeker.

De volledige uitspraak leest u hier.

Word twee keer per jaar geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van privacy en schrijf u in voor de bijeenkomst Actualiteiten privacy of volg één van onze andere privacycursussen. Bekijk hier ons cursusaanbod privacyrecht.