Privacyrechten Ziggo-klanten wegen zwaarder dan belang DFW bij afgifte van persoonsgegevens

Op 5 november 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan waarbij een vordering van DutchFilmWorks (DFW) om persoonsgegevens van Ziggo-klanten te ontvangen, is afgewezen. DFW wenst van Ziggo de IP-adressen te ontvangen van klanten die de film “The Hitman’s Bodyguard” illegaal zouden hebben gedownload. DFW beroept zich daarbij op het gerechtvaardigd belang om deze personen aan te spreken en de schade op hen te verhalen. Ziggo weigert de gegevens te verstrekken omdat dit inbreuk maakt op de privacybescherming van haar klanten.

Het hof maakt in de uitspraak een afweging tussen het belang van DFW op de bescherming van het eigendomsrecht en het belang van Ziggo om de privacyrechten van haar klanten te respecteren. Deze belangenafweging valt uit in het voordeel van de klanten van Ziggo. Dat komt naar het oordeel van het hof doordat onvoldoende duidelijk is welke acties DFW gaat uitvoeren. Deze kunnen variëren van een waarschuwing tot een dagvaarding met een schadeclaim. Dat leidt tot een verstoring van het te vinden evenwicht, vooral ook omdat niet helder is wat een klant kan doen als de internetaansluiting door een ander is gebruikt. Verder heeft DFW niet duidelijk kunnen maken welk bedrag zij gaat vorderen aan schade of gemaakte kosten. De privacybescherming van de Ziggo-klanten vormt een fundamenteel grondrecht en dit belang dient in deze zaak daarom zwaarder te wegen.

De volledige uitspraak is te lezen via www.rechtspraak.nl, vindplaats ECLI:NL:GHARL:2019:9352.

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele jurisprudentie en ontwikkelingen binnen het privacyrecht? Schrijf u dan in voor onze cursus Privacy: actualiteiten.