Online cursus: Privacy voor leidinggevenden

In 2 uur praten wij je in deze online cursus bij over de manier waarop een leidinggevende dient om te gaan met de persoonsgegevens van medewerkers. Aan de orde komen vragen zoals: ‘is het toegestaan medewerkers te monitoren op social media?’, ‘mag in een teamoverleg worden gemeld dat een medewerker corona heeft?’, ‘kan een leidinggevende zijn team een mail sturen met een overzicht van de door iedereen gewerkte uren?’. We bespreken de belangrijkste regels voor het omgaan met privacy in de personeelspraktijk en belichten de impact daarvan op het dagelijkse werk van een leidinggevende.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven

Cursusdetails

Prijs
De prijs voor de online cursus is € 135,- exclusief btw per deelnemer.
Duur
2 uur
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
2 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Als leidinggevende heb  je toegang tot persoonsgegevens van jouw medewerkers. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag je echter alleen die gegevens inzien die noodzakelijk zijn voor jouw functie. Daarvoor dien je een rechtsgrond te hebben en omdat er geen sprake is van een hiërarchisch gelijkwaardige positie, is toestemming van de werknemer daarvoor ongeschikt. Aan de orde komt welke andere rechtsgronden er dan wel zijn om persoonsgegevens op te mogen verwerken. Verder gaan wij in op de verschillende rechten van een medewerker als het om zijn of haar privacy gaat, zoals het recht op inzage. Aan de orde komt voorts van welke informatie je kennis mag nemen als een medewerker arbeidsongeschikt is en welke informatie daarover je mag delen met de teamleden of met andere derden. Tevens gaan wij in op de regels rondom het volgen van medewerkers op sociale media en het plaatsen van camera’s op de werkvloer. Tot slot ontvang je 10 tips om het privacybewustzijn van jouw medewerkers te vergroten, zodat de kans op onzorgvuldig gebruik van persoonsgegevens met mogelijk een datalek tot gevolg, wordt gereduceerd.

Doelgroep

Leidinggevenden, HRM-medewerkers en overige medewerkers die te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens door een leidinggevende.

Programma

 • Introductie privacywetgeving met de belangrijkste begrippen uit de AVG
 • Toestemming in de verhouding werkgever - werknemer
 • Gronden van verwerking (rechtmatig verwerken)
 • Bijzondere persoonsgegevens
 • Sociale media en het plaatsen van camera’s
 • Privacybewustzijn

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Arjo Buurma, specialist op het gebied van het privacyrecht. Hij bespreekt via een online applicatie de juridische aspecten van het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers door leidinggevenden. Indien de tijd dit toelaat is er ruimte voor het stellen van praktijkvragen. Na afloop van de cursus ontvang je een deelnamecertificaat en de presentatie per e-mail.

Data & locaties

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media