Cursus Wet openbaarheid van bestuur en Wet open overheid

Verstrekken, gedeeltelijk verstrekken of niet verstrekken, dat is de vraag. Behandel jij Wob-verzoeken en wil je weten hoe je de beoordelingscriteria uit de wet in de praktijk uitlegt? Dan is deze cursus iets voor jou.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 400,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief cursusboek en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens de cursus worden de belangrijkste aspecten van de Wob en de Woo op een interactieve manier doorgenomen. Daarbij komt onder meer aan bod wat een bestuurlijke aangelegenheid is, wat de absolute en relatieve uitzonderingsgronden zijn en hoe de stukken openbaar gemaakt moeten worden. Ook wordt aandacht besteed aan de termijnen die in de Wob zijn opgenomen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en casusbehandeling wordt op pragmatische wijze inzicht verschaft in de afhandeling van Wob-verzoeken.

Momenteel ligt er bij de Eerste Kamer een wetsvoorstel voor de Wet Open Overheid (Woo). Deze wet voert voor overheidsinstanties de verplichting in om bepaalde categorieën van informatie uit eigen beweging actief openbaar te maken. Overheidsorganen moeten bovendien een online beschikbaar register gaan bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken. De eisen om bepaalde informatie in documenten onleesbaar te mogen maken, zijn strenger.

Na afloop van de cursus:

 • kun je beoordelen wat een bestuurlijke aangelegenheid is;
 • kun je beoordelen welke stukken openbaar gemaakt moeten worden en welke stukken of passages onder een uitzonderingsgrond vallen;
 • ben je in staat de verschillende belanghebbenden bij het Wob-verzoek te onderscheiden;
 • ben je in staat de beslissing binnen de juiste termijnen te kunnen laten nemen en;
 • ben je op de hoogte van relevante jurisprudentie en de gevolgen van de invoering van de Woo.

Doelgroep

Medewerkers en juristen van overheidsorganisaties die te maken krijgen met de afhandeling en beoordeling van Wob-verzoeken of bezwaar en beroep tegen Wob-besluiten.

Programma

Aan bod komen in ieder geval het juridische kader en de structuur van de wet, de betekenis van de diverse begrippen en de inhoudelijke behandeling van verzoeken. De verdere invulling van het programma is afhankelijk van de actuele jurisprudentie.

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een ervaren adviseur van Vijverberg Advocaten & Adviseurs. De cursus bestaat uit korte inleidingen afgewisseld met oefeningen, stellingen en praktijkvoorbeelden. De cursus is praktisch en interactief van karakter. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen.

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Praktisch, duidelijk en prettig tempo”

“Boeiend, deels opfrissen van kennis, deels nieuwe info”

“Goed, duidelijk, overzichtelijk”

“Informatief, leerzaam, to-the-point”

“Prettig en boeiend”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media