Cursus Medezeggenschap bij een belangrijke organisatieverandering: we komen er samen wel uit!

Bestuurder en ondernemingsraad staan naast elkaar bij belangrijke organisatieveranderingen. Een snel en zorgvuldig reorganisatieproces is in ieders belang. Discussies over de rol, bevoegdheden van de ondernemingsraad tijdens het proces zijn zonde van de tijd. Tijdens deze cursus ontmoeten bestuurder en ondernemingsraad elkaar. Het resultaat van de cursus is een reorganisatiedraaiboek met overeengekomen procesafspraken en inspraakmomenten.

  1. Inhoud
  2. Doelgroep
  3. Programma
  4. Werkwijze
  5. Data & locaties
  6. Inschrijven

Cursusdetails

Prijs
Online cursus (tot 1 juli): € 380,-
Fysieke cursus (inclusief consumpties): € 430,-

Alle bedragen zijn exclusief btw.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven

Inhoud

De docent geeft een schets van de bevoegdheden van de ondernemingsraad, toegespitst op een concrete organisatieverandering. In samenspraak met de bestuurder en de ondernemingsraad wordt tijdens de cursus gewerkt aan een draaiboek voor de organisatieverandering waarbij de stappen van het veranderingsproces in kaart worden gebracht en van een tijdpad worden voorzien. De overleg- en inspraakmomenten worden concreet benoemd.

Na afloop van de cursus:

  • ken je de bevoegdheden van de OR bij een belangrijke organisatieverandering;
  • ligt er een concept-plan van aanpak voor een belangrijke organisatieverandering.

Doelgroep

Bestuurder en ondernemingsraad van overheidsorganisatie gezamenlijk.

Programma

Mogelijke onderwerpen die aan bod komen:

  • Belangrijke organisatieveranderingen onder de WOR
  • Het plan van aanpak voor de organisatieverandering

Werkwijze

Werkwijze tot 1 juli 2021: online

Alle cursussen, waaronder deze, vinden tot 1 juli online plaats vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio. De cursus is aangepast aan de situatie van online leren. Verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Vanwege lagere kosten (geen kosten cursuslocatie, drukkosten cursusboek e.d.) geldt voor deze online variant een lagere prijs. Aandachtspunt: de cursus kan niet goed gevolgd worden via smartphone of tablet.

Werkwijze vanaf 1 juli 2021: fysiek

Als de situatie het weer toelaat vinden de cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek plaats (al dan niet op 1,5 meter) in La Vie Meeting Center, Utrecht. Lees hier meer over ons coronabeleid.

Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Data & locaties

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media