Cursus Medezeggenschap bij een belangrijke organisatieverandering: we komen er samen wel uit!

Incompany cursus

Bestuurder en ondernemingsraad staan naast elkaar bij belangrijke organisatieveranderingen. Een snel en zorgvuldig reorganisatieproces is in ieders belang. Discussies over de rol, bevoegdheden van de ondernemingsraad tijdens het proces zijn zonde van de tijd. Tijdens deze cursus ontmoeten bestuurder en ondernemingsraad elkaar. Het resultaat van de cursus is een reorganisatiedraaiboek met overeengekomen procesafspraken en inspraakmomenten.

  1. Inhoud
  2. Doelgroep
  3. Programma
  4. Werkwijze
  5. Incompany

Cursusdetails

Prijs
Vraag kosteloos en vrijblijvend een offerte aan voor een incompany cursus.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel

Inhoud

De docent geeft een schets van de bevoegdheden van de ondernemingsraad, toegespitst op een concrete organisatieverandering. In samenspraak met de bestuurder en de ondernemingsraad wordt tijdens de cursus gewerkt aan een draaiboek voor de organisatieverandering waarbij de stappen van het veranderingsproces in kaart worden gebracht en van een tijdpad worden voorzien. De overleg- en inspraakmomenten worden concreet benoemd.

Na afloop van de cursus:

  • ken je de bevoegdheden van de OR bij een belangrijke organisatieverandering;
  • ligt er een concept-plan van aanpak voor een belangrijke organisatieverandering.

Doelgroep

Bestuurder en ondernemingsraad van overheidsorganisatie gezamenlijk.

Programma

Mogelijke onderwerpen die aan bod komen:

  • Belangrijke organisatieveranderingen onder de WOR
  • Het plan van aanpak voor de organisatieverandering

Werkwijze

Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media