Nadeelcompensatie

Als overheid kan je rechtmatig handelen en toch schadeplichtig zijn: wanneer de overheid in de uitoefening van haar publieke taak schade veroorzaakt die niet voor rekening van de benadeelde hoort te blijven.

Recht op nadeelcompensatie?

We moeten er allemaal rekening mee houden dat we wel eens schade lijden door het rechtmatig handelen van de overheid. Alleen wanneer die schade uitstijgt boven het normaal maatschappelijk risico en de benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt getroffen, heeft hij in beginsel recht op tegemoetkoming in de schade die hij lijdt. Overheden worden in de praktijk geconfronteerd met een veelheid aan schadevergoedingsverzoeken: vanwege planschade, omzetderving als gevolg van wegsluitingen en dergelijke. Niet voor niets worden in de Algemene wet bestuursrecht regels over nadeelcompensatie opgenomen (titel 4.5 Awb, het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regels in werking treden).

Wanneer stijgt schade uit boven het normaal maatschappelijk risico of van onevenredig zware benadeling in vergelijking met anderen? Is de schade het gevolg van overheidshandelen of van iets anders? Heeft de benadeelde zelf het risico op schade aanvaard? Gedegen kennis van nadeelcompensatie is noodzakelijk. Niet alleen om aanvragen om schadevergoeding goed af te kunnen handelen, ook om schade te voorkomen!

Specialisten als het gaat om nadeelcompensatie

Wij beschikken over specialisten om u te adviseren. Of het nu gaat om:

  • de vraag of sprake is van een recht op nadeelcompensatie;
  • de beoordeling en vaststelling van nadeelcompensatie; of
  • advisering voorafgaand aan projecten waarbij u onevenredig nadeel voor partijen verwacht.

Heeft u vragen? Onze advocaten en adviseurs helpen u graag. Mail ons of bel: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Praktische invulling van huisadviseurschap

Praktische invulling van huisadviseurschap

De afdeling juridische zaken van de gemeente Amstelveen heeft behoefte aan een flexibele schil om juridische werkzaamheden uit te kunnen besteden wanneer de afdeling zelf geen capaciteit beschikbaar heeft. Vijverberg Juristen vervult het huisadviseurschap voor…
Procesvertegenwoordiging in procedure tegen verzoek om nadeelcompensatie

Procesvertegenwoordiging in procedure tegen verzoek om nadeelcompensatie

Een ervaren procesjurist vertegenwoordigt de provincie snel en effectief in een hoger beroepsprocedure omtrent een verzoek om nadeelcompensatie.Onze jurist werkt zich snel in het dossier in en weet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media