Advocaat omgevingsrecht

Vijverberg Advocaten & Adviseurs beschikt over ervaren advocaten omgevingsrecht. Onze advocaten houden zich dagelijks bezig met de juridische consequenties van ruimtelijke keuzes. Zij passen hun kennis en ervaring op het gebied van omgevingsrecht toe in bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures en leveren snelle en deskundige advisering bij diverse ruimtelijke dossiers. Ook voor het opstellen, harmoniseren of actualiseren van regelgeving op het gebied van omgevingsrecht, kunt u bij ons terecht. 

Onze advocaten omgevingsrecht staan u bij in bezwarenprocedures

Onze advocaten hebben jarenlange proceservaring. In de bezwaarfase kan een belanghebbende bezwaar aantekenen tegen een besluit van een bestuursorgaan (besluit in primo). Zo kan een vergunning zijn ingetrokken of niet zijn verleend. Het bestuursorgaan buigt zich over het bezwaar en bekijkt of het besluit aangepast moet worden. Daarbij wordt een belanghebbende gehoord. Onze advocaten staan u bij in deze procedure. Als de bezwaarprocedure wordt doorgezet, moet het bestuursorgaan met een nieuw besluit komen (besluit op bezwaar).

Onze omgevingsrecht advocaten behartigen uw belangen in beroep in hoger beroep

Als de belanghebbende het niet eens is met het nieuwe besluit, kan hij in beroep tegen dit besluit bij de bestuursrechter. De bestuursrechter zal het besluit dan toetsen. De belanghebbende dient gronden aan te voeren waarom hij het niet eens is met de beslissing van het bestuursorgaan. Onze advocaten omgevingsrecht behartigen graag uw belangen in die procedure. Zij hebben de juiste kennis en proceservaring en kunnen goed inschatten wat uw proceskansen zijn. Zij stellen processtukken op en zorgen dat uw standpunten tijdens een zitting goed naar voren worden gebracht. Als de bestuursrechter genoeg informatie heeft verzameld doet hij uitspraak. In de uitspraak kan het besluit worden bekrachtigd, maar het bestuursorgaan kan ook de taak krijgen het besluit te herzien of beter te motiveren. Ook hierbij kunnen wij u adviseren.

Als een partij het niet eens is met de uitspraak, kan hoger beroep worden aangetekend bij één van de hoogste bestuursrechters van Nederland. Voor omgevingsrechtprocedures is dit in beginsel de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Net zoals in de beroepsprocedure, bepalen de partijen op basis van de aangevoerde gronden het geschil. Het is dus belangrijk dat u in het hoger beroepschrift of uw reactie duidelijk uw standpunten verwoordt. Onze advocaten kunnen u daarin adviseren. Zij stellen de processtukken voor u op en vertegenwoordigen u ter zitting.

Voorlopige voorziening

Een verzoek om een voorlopige voorziening is een procedure die gedurende het bezwaar en (hoger) beroep (meermaals) aanhangig kan worden gemaakt. Een voorlopige voorziening betreft een spoedprocedure, waarin de bestuursrechter wordt gevraagd een voorlopige maatregel te treffen als de zaak niet kan wachten tot een besluit of uitspraak. Denk aan een besluit tot het kappen van een boom. In de praktijk maken belanghebbenden veelvuldig gebruik van deze procedure. Onze advocaten omgevingsrecht procederen regelmatig in voorlopige voorzieningen en kennen de bijzondere regels die in deze procedure van toepassing zijn.

Heeft u juridische bijstand nodig van een ervaren advocaat omgevingsrecht? Neem dan contact met ons op.

Aan de slag als jurist of advocaat omgevingsrecht bij Vijverberg?

Toe aan een nieuwe uitdaging binnen het bestuursrecht / omgevingsrecht? Wij zijn altijd op zoek naar advocaten en juristen. Bekijk hier onze vacatures. Ook open sollicitaties zijn welkom. Lijkt het je wat? Stuur dan je cv naar sollicitatie [at] vijverbergadvocaten [dot] nl en meld je aan voor een speeddate via Teams!

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media