Thuisquarantaine en loondoorbetalingsplicht

De Nederlandse overheid vraagt mensen met klachten die passen bij corona in thuisquarantaine te gaan als de uitslag van de zelftest of de GGD positief is. Er geldt geen quarantaineplicht meer als iemand in contact is geweest met een besmet persoon, tenzij je klachten hebt en de testuitslag positief is. In dat geval geldt dat je extra alert moet zijn bij klachten en direct moet testen zodra je klachten krijgt. Heeft iemand corona en kan hij daardoor niet werken, dan zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen duidelijk: er is sprake van ziekte en er geldt een loondoorbetalingsplicht. Maar hoe ga je als werkgever om met iemand die in thuisquarantaine zit maar niet ziek is en dus in principe kan werken? Verschillende situaties kunnen zich voordoen.

Thuiswerken

Veel werknemers hebben de mogelijkheid om thuis te werken en kunnen hun werkzaamheden goed vanuit huis doen. Die werknemers kunnen ook tijdens een periode van thuisquarantaine dus gewoon aan het werk. Doen deze werknemers het werk vanuit huis, dan houden zij ook recht op salaris. Dit ligt anders als de werknemer weigert zijn werk vanuit huis te doen, terwijl dat wel mogelijk is. Het wettelijke uitgangspunt is: geen arbeid, toch recht op loon tenzij het niet verrichten van werk in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. In het geval de werknemer wel thuis kan werken maar dat niet wil, is het niet verrichten van werk de bewuste keuze van de werknemer en daarom kan de werkgever stellen dat het niet werken voor rekening en risico van de werknemer behoort te komen. Voordat de salarisbetaling daadwerkelijk wordt gestopt adviseren wij de werknemer eerst te waarschuwen voor de consequentie.  

Geen mogelijkheid tot thuiswerken

De mogelijkheid om thuis te werken geldt niet voor iedereen. Onder andere de baliemedewerker, buitengewoon opsporingsambtenaar of toezichthouder hebben deze mogelijkheid niet. Hebben deze werknemers dan geen recht op doorbetaling van het salaris als zij in thuisquarantaine moeten? De onmogelijkheid om thuis te kunnen werken en de door de overheid opgelegde thuisquarantaine komen niet voor het risico van de werknemer. De kantonrechter Limburg heeft dit al bevestigd in een uitspraak. Werknemers die in thuisquarantaine moeten maar niet thuis kunnen werken, houden dus ook het recht op salaris.

Conclusie

In de meeste gevallen heeft de werknemer recht op doorbetaling van het salaris. Dit is anders als het niet kunnen werken voor risico van de werknemer komt.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media