Vijverberg Advocaten & Adviseurs voor overheid, onderwijs, zorg en welzijn

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is een kantoor met topexpertise op een aantal specifieke rechtsgebieden: een kantoor met specialisten. Dat is de meerwaarde als u bij ons komt voor advies, een juridische procedure, cursus of opleiding.

Meer over Vijverberg

 

Vijverberg Advocaten en Adviseurs

Onze nieuwste publicatie

Publicatie | De objectgebonden vergunning voor permanente bewoning van recreatiewoningen geïntroduceerd


De objectgebonden vergunning voor permanente bewoning van recreatiewoningen geïntroduceerdOp 18 juni 2020 is het wetsvoorstel Wijziging van het Besluit omgevingsrecht inzake permanente bewoning van recreatiewoningen opengesteld voor internetconsultatie. Met de voorgestelde wijziging worden de mogelijkheden die gemeenten hebben om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan, aangepast en geactualiseerd. Gemeenten krijgen de mogelijkheid overdraagbare objectgebonden vergunningen te verlenen waarmee de vergunninghouder en eventueel diegenen die de recreatiewoning van de vergunninghouder kopen of erven, deze woning permanent mogen bewonen. Inmiddels is de internetconsultatie gesloten en is het wachten tot het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig wordt gemaakt.

Naar de publicatie


Recente publicaties