Nieuwe publicatie | Van vitaal belang: verwerken persoonsgegevens

Er is een nieuwe Vijverberg publicatie uit: Van vitaal belang: verwerken persoonsgegevens.

Persoonsgegevens mogen volgens de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) rechtmatig worden verwerkt als dat noodzakelijk is ter bescherming van vitale belangen van de betrokkene of andere personen. Maar wat is een vitaal belang? 

Mogen gezinnen met minderjarige kinderen in geval van wanbetaling door een waterbedrijf worden afgesloten van drinkwater? Is het toegestaan om voorafgaand aan een afsluiting gegevens te verzamelen om te kunnen vaststellen of er minderjarige kinderen op het adres aanwezig zijn? Of is er dan sprake van inbreuk op de privacy?

In onze publicatie kunt u lezen hoe het Gerechtshof Den Haag hierover oordeelt en wat de betekenis is voor de praktijk.