Paragraaf 2.1 CAO Rijk geen cumulatieve opsomming

Bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) werkte een werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar. Die arbeidsovereenkomst is met één jaar verlengd en daarna op initiatief van RVO niet voortgezet. De werknemer was het daar niet mee eens en verzocht de rechter (onder meer) primair om de opzegging te vernietigen en vroeg subsidiair om een billijke vergoeding. De werknemer vond namelijk dat hij op grond van paragraaf 2.1 van de CAO Rijk een arbeidsovereenkomst had voor onbepaalde tijd. Volgens de werknemer volgt uit die bepaling dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden, tenzij zich één van de redenen voordoen die genoemd zijn achter de bullets in die paragraaf. Dat is niet het geval, aldus de werknemer. 

De kantonrechter overweegt dat werkgevers de vrijheid hebben om hun organisaties naar eigen inzichten in te richten. Bij RVO is de flexibele schil nodig om het wisselende aanbod in werkzaamheden op te vangen. Ook heeft RVO aangevoerd dat het voor de financiering afhankelijk is van het aantal opdrachten dat het krijgt en dat aan de hand daarvan de vaste en tijdelijke formatie wordt bepaald. Dat de werknemer werkzaam is in de flexibele schil en dat hem twee keer een tijdelijke arbeidsovereenkomst is aangeboden, is volgens de rechter niet in strijd met paragraaf 2.1 van de CAO Rijk. Die paragraaf geeft namelijk geen cumulatieve opsomming van omstandigheden waarbij sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat de specifieke reden van de tijdelijkheid moet worden vermeld, volgt niet uit de CAO Rijk. Daarnaast was voor de werknemer duidelijk dat zijn dienstverband steeds van tijdelijke aard zou zijn. Er was steeds een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en die is rechtsgeldig geëindigd. De verzoeken van de werknemer worden dus afgewezen (Rb. Den Haag 5 januari 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:72). 

Heeft u vragen over arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, de ketenregeling of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen? Neem vooral contact met ons op.