Ontslag voor de eerste werkdag om PVV-verleden

Nog voor de eerste werkdag wordt de man ontslagen. De stichting waar hij wil werken ontdekt dat de man gewerkt heeft binnen de PVV-fractie en stuurt de man een ontslagbrief. De rechter uit Rotterdam oordeelt dat dit ook in de proeftijd niet is toegestaan. 
 
Tijdens de sollicitatieprocedure zijn er 2 gesprekken gevoerd tussen de man en de stichting. Hierin vertelt de man alleen dat hij bij de gemeenteraad heeft gewerkt. Hij vertelt niet dat hij voor de fractie van de PVV heeft gewerkt.  
 
Voor de eerste werkdag komt de stichting er achter dat de man bij de PVV-fractie van Rotterdam werkzaam was. De stichting besluit de man een ontslagbrief te sturen met de mededeling dat hem de volgende dag geen toegang verleend wordt tot het kantoor. Volgens de stichting komen de inhoud en het doel van de werkzaamheden bij de PVV-fractie niet overeen met de normen en waarden van de stichting. De arbeidsovereenkomst wordt per direct opgezegd
 
De ontslagen werknemer besluit de volgende dag samen met zijn partner toch naar de stichting te gaan. Hier eisen zij toegang tot de werkplek. Ook maken zij tegen de wil in van de directeur geluidsopnames. Meerdere keren vragen zij of de directeur bij zijn standpunt blijft. De directeur bevestigt dit en de mannen vertrekken na een hoop tumult.   

Vernietiging ontslag 

Allereerst oordeelt de rechter over de vraag of het ontslag vernietigd moet worden. Volgens de stichting is de man ontslagen omdat hij niet eerlijk geweest is tijdens de sollicitatieprocedure. Hij heeft gelogen over zijn arbeidsverleden op zijn CV en dit herhaald tijdens de gesprekken.  
 
Volgens de rechter blijkt deze reden onvoldoende uit de ontslagbrief. Hierin wordt namelijk vooral ingegaan op de politieke standpunten van de PVV en het feit dat deze standpunten in strijd zijn met de normen en waarden van de stichting. Volgens de rechter is het de politieke overtuiging van de man die de doorslag heeft gegeven om tot ontslag over te gaan. Omdat het ook in de proefperiode verboden is om iemand te ontslaan op grond van zijn politieke voorkeur, wordt het ontslag vernietigd. De arbeidsovereenkomst is dus nooit geëindigd en de man moet zijn salaris krijgen vanaf het ontslag.  

Ontbinding arbeidsovereenkomst 

Mede door het asociale gedrag van de man bij het kantoor van de stichting ontbindt de rechter vervolgens de arbeidsovereenkomst. Volgens de rechter is er een verstoorde arbeidsverhouding ontstaan. De rechter vindt dat zowel de stichting als de man een even groot aandeel in de verstoorde arbeidsverhouding hebben.  
 
De stichting wordt veroordeeld tot het betalen van het salaris van de man. Ook moet de stichting een billijke vergoeding betalen van € 5.000,- en een transitievergoeding van €620,89.