Nieuwe publicatie | Didam-arrest: nietigheid of vernietigbaarheid van de koopovereenkomst?

Er staat een nieuwe publicatie op onze website: Didam-arrest: nietigheid of vernietigbaarheid van de koopovereenkomst?

Een overheidsorganisatie is verplicht om bij het sluiten van een overeenkomst de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. Meer in het bijzonder: bij de verkoop van vastgoed of een perceel grond moet het gelijkheidsbeginsel in acht worden genomen. Als de overheidsorganisatie dit niet doet, kan de koopovereenkomst nietig worden verklaard of vernietigd worden. Wanneer is welke situatie van toepassing?

Bekijk de publicatie waarin wij het verschillende oordeel van de rechtbank en het gerechtshof toelichten.