Nieuwe publicatie | Overlast klanten coffeeshop levert geen ernstig gevaar van de openbare orde op

Onze nieuwe publicatie staat online: Overlast klanten coffeeshop levert geen ernstig gevaar van de openbare orde op.

Bij een ernstig gevaar voor de openbare orde kan de burgemeester een pand sluiten. Die bevoegdheid staat vaak in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) van de gemeente. De eigenaar van het pand kan na verloop van tijd verzoeken om het pand weer te (mogen) heropenen. Ook bij de beoordeling van dat verzoek dient de burgemeester na te gaan of het heropenen van het pand een ernstig gevaar voor de openbare orde zou opleveren. In de uitspraak van 18 januari 2023 biedt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aanknopingspunten over hoe om te gaan met zo’n verzoek.

Lees hier verder >