De Omgevingswet: zit men er nog op te wachten?

De Omgevingswet houdt men in bestuurlijk Nederland nog altijd bezig. Deze wet dient 26 bestaande wetten te vervangen. Al in juni van dit jaar berichtten wij over de voortgang en de uitdagingen van deze nieuwe wet. In het kort, er was veel onduidelijkheid over de inwerkingtreding. Daarnaast was er kritiek van de Raad van State door de woningnood en klimaatproblematiek: de Omgevingswet staat concrete oplossingen hiervoor flink in de weg. Hoe staat het enkele maanden later met de voortgang van de Omgevingswet?

Blijvende kritiek op Omgevingswet

Nadat het uitgestelde kamerdebat over de Omgevingswet zorgde voor onzekerheid over de invoerdatum, blijkt in de praktijk weerstand te bestaan tegen een snelle invoering van de wet. Het plan is om de Omgevingswet per 1 januari 2023 in te voeren en maanden later is nog niet afgeweken van deze datum. Het langverwachte kamerdebat van de Eerste Kamer moet plaatsvinden op 1 november 2022. Steeds meer partijen roepen de leden van de Eerste Kamer op om voor uitstel te pleiten voor de invoering van de wet, waardoor de datum van 1 januari 2023 allesbehalve zeker blijkt te zijn. Zo ziet de vereniging van projectontwikkelaars dat de wet liever wordt uitgesteld, omdat er anders een (groter) tekort aan nieuwbouwwoningen dreigt. Daarnaast blijkt uit een peiling van IenO Research en Binnenlands Bestuur dat zeven van de tien bij gemeenten werkzame Omgevingswet-experts opnieuw uitstel willen van die wet.

Bovendien worstelt de Eerste Kamer met informatie van minister De Jonge over het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), omdat de testresultaten van deze ICT-voorziening mager zijn. 

Uit een recent uitgelekt concept-advies van Adviescollege ICT-Toetsing blijkt verder dat gemeenten het DSO de afgelopen maanden onvoldoende hebben kunnen testen, waardoor er ook ‘onvoldoende zekerheid over werkbaarheid, betrouwbaarheid en stabiliteit’ bestaat. Het Adviescollege ICT-Toetsing rekent erop dat er nog minimaal twee jaar noodreparaties nodig zullen zijn om de ICT-risico’s tot een ‘aanvaardbaar niveau’ terug te brengen. Het definitieve rapport van Adviescollege ICT-Toetsing wordt naar verwachting begin volgende week openbaar gemaakt.

Op de hoogte

Hoewel het onzeker blijft of de Omgevingswet er écht komt op 1 januari 2023, dienen bestuursorganen zich wel voor te bereiden op de komst van deze omstreden wet. Wilt u weten hoe uw gemeente zich het beste kan voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op! Bij Vijverberg Advocaten & Adviseurs werken ervaren juristen en advocaten die u kunnen helpen bij al uw vragen over de inhoud van de Omgevingswet en implementatie hiervan binnen uw organisatie. In de tussentijd blijven wij op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en berichten u hierover indien nodig.