Update over de nieuwe Omgevingswet: kritiek en onduidelijkheid

Er blijft veel te doen om de nieuwe Omgevingswet. Vanuit meerdere hoeken is er (blijvend) kritiek op de invoering van de Omgevingswet, en ook de datum van de definitieve inwerkingtreding staat op losse schroeven. Hieronder wordt een update gegeven over de Omgevingswet.

Kritiek op de Omgevingswet van de Raad van State door woningnood en klimaatproblematiek

Al eerder heeft de Omgevingswet op kritiek kunnen rekenen, en dit houdt niet op. Zo vindt de Raad van State de huidige invoering risicovol. De Raad verwacht dat de nieuwe Omgevingswet de bouw van nieuwe woningen en windmolenparken flink kan vertragen. Dit is problematisch in verband met de strijd tegen de woningnood en klimaatproblematiek. De Raad is dan ook van mening dat het geen goed idee is om de nieuwe wet nu in te voeren. Dit komt door de tijd die nodig is voor implementatie van de wet  (volgens de Raad is dat vijf jaar). Daarbij is er onvoldoende tijd door het tekort aan juristen om het door de Omgevingswet naar verwachting groeiend aantal rechtszaken te behandelen waardoor bouwprojecten verder stil komen te liggen. Dat laatste is vanzelfsprekend ook onwenselijk.

Onduidelijkheid over de inwerkingtreding door afgelast debat in de Eerste Kamer

De planning is dat de Omgevingswet 1 januari 2023 wordt ingevoerd. Dit is echter onzeker, omdat de Eerste Kamer een belangrijk debat op 21 juni 2022 hierover heeft afgelast. De kans is hierdoor groot dat de Eerste Kamer niet voor 1 juli 2022 zal instemmen met de invoeringsdatum van 1 januari 2023. Er is daarbij minimaal een half jaar voorbereidingstijd voor gemeenten nodig.

De reden voor het afgelasten van het debat is dat een meerderheid van de Eerste Kamer niet wil volstaan met antwoorden van minister De Jonge over (voornamelijk) het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De meerderheid verlangt een nieuw onafhankelijk advies van het Adviescollege ICT-toetsing. Dit advies komt op z’n vroegst pas in oktober 2022.

Tot slot: de omgevingswet komt eraan!

Ondanks de problematiek, is de Omgevingswet niet van de baan. Wilt u weten hoe uw gemeente zich het beste kan voorbereiden op de invoering? Neem dan contact met ons op! Bij Vijverberg Advocaten & Adviseurs werken ervaren juristen en advocaten die u kunnen helpen bij al uw vragen over de inhoud van de Omgevingswet en implementatie hiervan binnen uw organisatie.