Nieuwe publicatie | Wob/Woo: zoekslag en de economische en financiële belangen

De nieuwste Vijverberg Publicatie staat online: Wob/Woo: zoekslag en de economische en financiële belangen

Op 26 april 2022 doet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een zaak waarbij de afhandeling van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) centraal staat. De uitspraak gaat in op de omvang van het Wob-verzoek en geeft een oordeel over de wijze waarop het bestuursorgaan heeft gezocht naar de documenten die onder het verzoek vallen. De Afdeling geeft ook een oordeel over de vraag of informatie al dan niet voor openbaarmaking in aanmerking komt, omdat dit de economische en financiële belangen van de overheid kan schaden.

Lees hier verder!