Nieuwe publicatie | Wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gevolgen voor bestaande regelingen

Onze nieuwe publicatie staat online: Wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gevolgen voor bestaande regelingen.

Het wetsvoorstel “Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen” treedt per 1 juli 2022 in werking. De wet versterkt de positie bij besluitvorming en de controlerende rol van gemeenteraden door hen meer inspraak te geven bij het treffen van gemeenschappelijke regelingen en bij het nemen van besluiten door de besturen daarvan. Gemeenschappelijke regelingen (GR’en) hebben tot 1 juli 2024 de tijd om het wetsvoorstel te implementeren en de regelingen aan te passen. 
In deze publicatie zetten we de wijzigingen op een rij en geven we aan welke aanpassingen in de bestaande GR’en nodig zijn om aan de wet te voldoen. 

Lees hier verder >