Let op: termijn voor aanvraag compensatie al betaalde transitievergoeding verloopt

Heeft u in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 een transitievergoeding betaald aan een werknemer die ontslagen is op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u tot 1 oktober 2020 een compensatieaanvraag indienen bij UWV. UWV checkt of de betaalde transitievergoeding voldoet aan de voorwaarden die wettelijk gesteld worden:
 

  • de arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd na afloop van het opzegverbod wegens ziekte van 104 weken;
  • uw werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek;
  • u heeft een transitievergoeding aan uw werknemer betaald.

Heeft u vragen over de transitievergoeding en de compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid, neem dan contact met ons op:  
079 – 3631919 of
 info [at] vijverbergadvocaten [dot] nl.