Trouwambtenaar terecht op staande voet ontslagen na kritiek op coronabeleid gemeente

Een trouwambtenaar van de gemeente Nijmegen is volgens de kantonrechter terecht op staande voet ontslagen. De trouwambtenaar heeft zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim door het vastgestelde beleid van de gemeente Nijmegen ten aanzien van huwelijken in Coronatijd publiekelijk ter discussie te stellen, in plaats van haar zorgen intern aan te kaarten. Op ambtenaren rusten volgens de rechter niet alleen de gebruikelijke werknemersverplichtingen, maar ook aanvullende verplichtingen als ambtenaar.

Wat was er aan de hand?

De trouwambtenaar is na het uitbreken van de coronacrisis ontevreden over het trouwbeleid van de gemeente. Zij mailt de burgemeester dat volgens haar de gemeente uitsluitend nog in de wettelijke functie moet voorzien, dat wil zeggen: geen ceremonie en alleen het bruidspaar en de twee getuigen als aanwezigen. De gemeente staat op dat moment bij huwelijken in het stadhuis 30 personen toe en in de Stadswinkel 15 personen. Zowel bij de burgemeester als bij haar leidinggevende vangt de trouwambtenaar bot. Zij laat het er niet bij zitten en enige tijd later verschijnt er een artikel in De Gelderlander, waarin de trouwambtenaar stelt het ‘absurd’ te vinden dat de gemeente Nijmegen nog altijd huwelijken met daarbij maximaal 30 aanwezigen toestaat. Dat de gemeente hieraan meewerkt noemt ze ‘uitlokking’.

Ontslag op staande voet

Nog dezelfde dag wordt de trouwambtenaar op staande voet ontslagen. De trouwambtenaar heeft zich niet als goed ambtenaar gedragen, aldus de gemeente. De trouwambtenaar vecht dit ontslag aan, maar zonder succes. De kantonrechter overweegt dat de trouwambtenaar, naast de gebruikelijke werknemersverplichtingen, aanvullende verplichtingen heeft als ambtenaar. Zo moet zij zich gedragen als een goed ambtenaar betaamt en zich onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens als daarmee het goede functioneren van de openbare dienst in het geding kan komen. De kantonrechter vindt dat de trouwambtenaar deze verplichtingen heeft geschonden. Zij heeft haar zorgen niet op de juiste wijze onder de aandacht gebracht. Bedenkingen over het gemeentebeleid hoort een ambtenaar intern aan te kaarten. Omdat de trouwambtenaar bij de burgemeester en haar leidinggevende geen steun vond, heeft zij er bewust voor gekozen de discussie extern aan te zwengelen. Zelfs als er een redelijk vermoeden was van een misstand – wat hier niet aan de orde was, omdat het beleid van de gemeente in lijn was met de Coronarichtlijnen van het RIVM – had de trouwambtenaar dat conform de daarvoor geldende regeling bij de meldpunten moeten aankaarten en niet de publiciteit mogen zoeken. Ook had de trouwambtenaar zich niet in het openbaar in zulke scherpe bewoordingen over het gemeentebeleid mogen uitlaten. De kantonrechter wijst het verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet af.

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt dat ambtenaren ook in het arbeidsrecht een bijzondere positie hebben en dat aan hen hogere eisen worden gesteld dan aan ‘gewone’ werknemers.

Tips voor de werkgever

  • Zorg voor een duidelijk beleid waarin integriteit, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid van werknemers wordt omschreven, zodat zij bekend zijn met de eisen die aan hen worden gesteld;
  • Om tot ontslag op staande voet over te kunnen gaan zijn alle omstandigheden van het geval van belang;
  • Onderzoek direct de verweten gedraging(en) van de werknemer. Na het weerwoord van de werknemer stelt u de aannemelijkheid van de gedraging(en) zelf vast. Overweegt u ontslag op staande voet, meld dit dan onverwijld schriftelijk en onderbouwd aan de werknemer.

De volledige uitspraak leest u hier.

Heeft u vragen over het ambtenaren- of arbeidsrecht? Vijverberg Advocaten & Adviseurs helpt u graag verder!