Uitspraak Raad van State inzake de Wob

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan in een zaak over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uit deze uitspraak blijkt dat een bestuursorgaan goed moet kunnen uitleggen hoe zij intern heeft gezocht naar de documenten die onder het Wob-verzoek vallen. Ook blijkt opnieuw dat het begrip “bestuurlijke aangelegenheid” ruim moet worden opgevat en dat de weergave van feiten in een document (indien mogelijk) gescheiden moeten worden van persoonlijke beleidsopvattingen. De volledige uitspraak leest u hier.

Meer weten over de Wob? Schrijf u in voor de cursus Wet openbaarheid van bestuur en Wet open overheid.