Geen risicoaansprakelijkheid voor de werkgever!

Van de (overheids)werkgever wordt niet verwacht dat hij ieder denkbaar risico uitbant om de veiligheid van zijn werknemers te waarborgen. Voor de werkgever geldt een schuldaansprakelijkheid en geen risicoaansprakelijkheid. Hoofdregel is dat de zorgplicht van de werkgever ertoe strekt dat hij maatregelen treft en aanwijzingen geeft die in de gegeven situatie redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om de veiligheid van zijn personeel te waarborgen. In een recente uitspraak (ECLI:NL:CRVB:2020:793) legt de Centrale Raad van Beroep dit nogmaals uit.

De casus

In de betreffende zaak stelt een gevangenismedewerkster de minister van Veiligheid en Justitie aansprakelijk voor de schade die zij oploopt nadat zij is gestruikeld over de riem van een drugshond. De hond was ingezet tijdens een spitactie naar verboden middelen in de cellen.

De val is aan te merken als een dienstongeval, maar de minister heeft zijn zorgplicht niet geschonden. Voor schadevergoeding op grond van artikel 8:88 Algemene wet bestuursrecht bestaat dus geen aanleiding. Een op de grond liggende hondenriem of hond zijn algemeen gebruikelijke objecten die een gering gevaar voor uitglijden of struikelen opleveren. De zorgplicht van de werkgever gaat niet zover dat hij zijn personeel moet waarschuwen voor geringe en gebruikelijke gevaren. Bovendien had van de medewerkster zelf meer oplettendheid mogen worden verwacht. In deze casus was sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en niet van een schending van de zorgplicht.

De werkgever hoeft dus niet ieder risico op ongevallen op de werkvloer uit te bannen. Wil je meer weten over aansprakelijkheid en schadevergoedingen? Bekijk ons cursusaanbod!