Cursus Werkgeversaansprakelijkheid voor en na de Wnra

Arbeidsongeschiktheid in en door de dienst | Op 1,5 meter

Ambtenaren verzoeken steeds vaker om vergoeding van schade of stellen de werkgever aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van een dienstongeval of beroepsziekte. Als adviseur moet je weten wanneer sprake is van arbeidsongeschiktheid in en door dienst én hoe je op een dergelijk verzoek  moet reageren. Dat kader verandert ook nog eens ingrijpend na de Wnra. In deze cursus gaan we daarom in op het juridisch kader zoals dat er voor en na de Wnra uitziet. Dan is iedere deelnemer straks op dit onderwerp voorbereid!

Wij verzorgen de cursus op 1,5 meter afstand. De cursuslocatie voldoet aan alle voorschriften en (hygiëne) richtlijnen van het RIVM.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven

Cursusdetails

Prijs
De prijs van deze cursus bedraagt € 405,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief cursusboek en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens de cursus ‘Werkgeversaansprakelijkheid voor en na de Wnra’ gaan we eerst in op het heden. Wanneer is sprake van een dienstongeval en wanneer van een beroepsziekte. Wanneer kan een ambtenaar aanspraak maken op vergoeding van zijn restschade? Daarna werpen we in een blik op de toekomst. Hoe is de werkgeversaansprakelijkheid geregeld en welke schadevergoeding kan iemand vorderen? Tot slot bespreken we de verschillen. Je krijgt handvatten om ‘Wnra-proof’ te zijn op dit onderwerp.

Na afloop van de cursus:

 • ben je op de hoogte van de kaders van werkgeversaansprakelijkheid in het ambtenarenrecht én het civiele recht;
 • kun je een verzoek om schadevergoeding als gevolg van een dienstongeval of beroepsziekte herkennen en plaatsen in een juridisch kader;
 • kun je adviseren hoe te reageren op een schadeverzoek.

Doelgroep

Personeelsadviseurs, rechtspositiemedewerkers en juristen (minimaal 5 jaar ervaring).

Programma


Ambtenaarrechtelijk

 • Arbeidsongeschiktheid in en door de dienst
  • Wanneer is sprake van een dienstongeval?
  • Wanneer is sprake van een beroepsziekte?
 • Juridisch kader voor vergoeding van de restschade
  • Schending zorgplicht
  • Buitensporigheidscritrium

Civiel

 • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Eisen 7:658 BW, relatie werkzaamheden en schending zorgplicht

Verschillen

 • Begrippen
 • Bewijslast
 • Besluitvorming/procedure

Werkwijze

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk stelt een ervaren adviseur alle belangrijke aspecten aan de orde. Je neemt actief aan de cursus deel door eigen kennis en ervaring in te brengen, te oefenen en casus te beantwoorden. Door de groepsgrootte kan iedere cursist vanuit zijn eigen (rechtspositionele) achtergrond vragen stellen en inbreng leveren. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Wij verzorgen de cursus op 1,5 meter afstand. De cursuslocatie voldoet aan alle voorschriften en (hygiëne) richtlijnen van het RIVM.

Data & locaties

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media