Nieuwe publicatie | De proeftijdaanstelling: uit de mode of in een nieuw (Wnra) jasje?

We hebben een nieuwe publicatie geplaatst: De proeftijdaanstelling: uit de mode of in een nieuw (Wnra) jasje?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Daarmee zal het civiele arbeidsrecht op veel ambtenaren van toepassing worden. Onder meer bij het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en universiteiten. Het civiele recht kent geen proeftijdaanstelling zoals we die nu hebben in het ambtenarenrecht. Wel kan in het civiele arbeidsrecht een proeftijdbeding opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst. Wat zijn de verschillen en wat betekent de Wnra voor de al verleende proeftijdaanstellingen waarvan de looptijd nog niet is verstreken op 1 januari 2020? Lees dit in onze nieuwe publicatie.