Nieuwe publicatie | Vrijwillige aansluiting bij een cao na inwerkingtreding Wnra

Er is een nieuwe publicatie verschenen: Vrijwillige aansluiting bij een cao na inwerkingtreding Wnra. In deze publicatie beantwoorden we de vraag of na de inwerkingtreding van de Wnra een overheidswerkgever een cao mag toepassen zonder dat deze werkgever partij is geweest bij het sluiten van deze cao. Dat blijkt het geval te zijn. De vrijwillig aangesloten werkgever mag echter niet afwijken van bepalingen van driekwart-dwingend recht. Weten hoe het precies geregeld is? Lees er meer over in de publicatie.