Subsidie zonder wettelijke grondslag brengt gemeente De Friese Meren in problemen door: mr. Annet van Soest

Het college van burgemeester en wethouders van De Friese Meren stelt een subsidieregeling vast op grond waarvan alleen de huidige exploitant van het zwembad Swimfun dat is gehuisvest in gemeentelijke accommodatie, in aanmerking komt voor subsidie. De concurrent (zwembad Gymnasium) maakt bezwaar. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) concludeert dat de subsidieregeling een beschikking is, omdat de regeling zo concreet is dat uitsluitend één bepaalde organisatie in aanmerking komt voor de subsidie. Een subsidie moet echter in beginsel worden verleend op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie wordt verstrekt. Een beschikking is niet zo’n wettelijk voorschrift, dus mag het college geen subsidie verlenen op grond van de regeling. De Afdeling wijst er nadrukkelijk op, dat wanneer het college de wettelijke grondslag voor de subsidie alsnog wil creëren, het potentiële gegadigden de gelegenheid moet bieden mee te dingen naar de subsidie. Met andere woorden, de concurrent moet een gelijke kans krijgen om de subsidie binnen te slepen. Klik voor de uitspraak hier.

Wil je meer weten over het subsidierecht? Schrijf je in voor de verdiepingscursus Subsidierecht op 18 april of kijk op onze website voor ons andere aanbod van subsidiecursussen: Juridische cursussen en vaardigheidstraingen

ECLI:NL:RVS:2019:595