Cursus Vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

Als op de werkvloer een onwerkbare situatie ontstaat, wordt in veel gevallen het dienstverband beëindigd via een minnelijke vertrekregeling of vaststellingsovereenkomst. De Wnra die per 1 januari 2020 in werking treedt, wijzigt de rechtspositie van ambtenaren. Dat heeft ook gevolgen voor vertrekregelingen die dan worden gesloten met ambtenaren die een arbeidsovereenkomst hebben. Wat zijn de verschillen tussen het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht? In deze eendaagse cursus leer je welke afspraken omtrent de beëindiging van het dienstverband je in een vaststellingsovereenkomst moet opnemen. Welke ontslaggrond kun je gebruiken? Hoe ga je om met de opzegtermijn? Hoe formuleer je de overwegingen, bijvoorbeeld ter behoud van WW-aanspraken van de werknemer. Na deze dag kun je vaststellingsovereenkomsten opstellen voor ambtenaren nu én voor ambtenaren onder de werking van het civiele arbeidsrecht.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 400,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief cursusboek en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

In de ochtend komen de mogelijkheden en voorwaarden aan bod om in overleg met een ambtenaar tot een einde van de eenzijdige aanstelling te komen. In het eerste deel ligt de nadruk op de eenzijdige vertrekregeling: het eervol ontslag op andere gronden en de daarbij verplicht te treffen passende regeling. In het tweede deel stel je zelf een minnelijke vertrekregeling op. We bespreken daarbij de vele elementen die in een vertrekregeling opgenomen kunnen worden, waaronder het mobiliteitsdienstverband. Aan bod komen ook de te volgen strategie en het adviseren aan de beslisser over de consequenties en de kosten. En de bewaking ervan, ook ná 1 januari 2020.

Tijdens de middag gaan we aan de slag met de vaststellingsovereenkomst naar civiel recht. De Wnra wijzigt de rechtsbescherming van de ambtenaar en heeft ook gevolgen voor de wijze waarop in onderling overleg tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan worden gekomen. Maar hoe zorgen partijen ervoor dat inderdaad definitief afscheid van elkaar genomen wordt? Wat kan wel en wat kan niet afgesproken worden, ook gelet op de Wet Normering Topinkomens en de fiscale maatregelen? Tijdens de middag word je geïnformeerd over de werking van de Wnra en de gevolgen ervan voor een vertrekregeling. Je leert welke bepalingen uit het BW belangrijk zijn voor de vaststellingsovereenkomst, zoals de opzegtermijn en bedenkingenperiode. Je gaat ook daadwerkelijk onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst, als overheidswerknemer, als ambtenaar met een arbeidsovereenkomst of als adviseur van een van hen.  

Na afloop van de cursus:

 • kun je de leidinggevende adviseren over de voordelen van een vaststellingsovereenkomst ten opzichte van andere ontslagvormen
 • ben je bekend met de werking van de Wnra bij ontslag
 • weet je de relevante verschillen tussen het ambtenaren- en het arbeidsrecht bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst
 • ben je in staat om de leidinggevende te adviseren over de strategische aanpak om te komen tot een vaststellingsovereenkomst
 • ken je de noodzakelijke inhoud en de gevolgen van bepalingen uit de vaststellingsovereenkomst
 • kun je een vaststellingsovereenkomst opstellen voor de overheidswerkgever.

Doelgroep

Personeelsadviseurs en rechtspositiemedewerkers van overheidsorganisaties.

Programma

 • De eenzijdige vertrekregeling: ontslag op andere gronden en ontslagvergoeding.
 • Tweezijdige vertrekregeling nu: onderhandelen en afspraken, opbouw en redactie, bewaking en nakoming.
 • Beëindiging van het dienstverband: waarom een vaststellingsovereenkomst
 • De Wnra: wat zijn de gevolgen?
 • Belangrijke andere wetgeving (Wet openbaarheid van bestuur, Regeling vervroegd uittreden, Wet normering Topinkomens) en richtinggevende jurisprudentie.
 • Afspraken over beëindiging: het plan en de strategie.
 • De inhoud van een vaststellingsovereenkomst (praktijkoefening): o.a. de juiste ontslaggrond, wel of geen WW/BW aanspraken of afkoop, fiscale gevolgen bij ontslag van een oudere werknemer, outplacement en neveninkomsten, vertrouwelijkheid en finale kwijting.

Werkwijze

mr. Marloes Noordam verzorgt deze cursus. Zij werken met oefeningen en casussen. U gaat aan de hand van een praktijkvoorbeeld zelf onderhandelen over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst. Er is voldoende gelegenheid vragen te stellen en met de docenten en medecursisten eigen ervaringen te bespreken.

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Waardevol, leerzaam. Extra kennis opgedaan die praktisch inzetbaar is.”

“Nuttig en leerzaam, goede aansluiting op de praktijk”

“Inhoudelijk, goed, veel ruimte voor vragen”

“Nuttig en leerzaam. Fijn dat het interactief was en niet alleen ‘zenden’.”

“Heel bruikbaar, nuttig, eye-openers, interactief”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media