Cursus Vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

(fysiek op 1,5 meter)

Als op de werkvloer een onwerkbare situatie ontstaat, wordt in veel gevallen het dienstverband beëindigd via een minnelijke vertrekregeling of vaststellingsovereenkomst. De Wnra die per 1 januari 2020 in werking is getreden, wijzigt de rechtspositie van ambtenaren. Dat heeft ook gevolgen voor vertrekregelingen die dan worden gesloten met ambtenaren die een arbeidsovereenkomst hebben. In deze cursus (middagdeel) leer je welke afspraken omtrent de beëindiging van het dienstverband je in een vaststellingsovereenkomst moet opnemen. Welke ontslaggrond kun je gebruiken? Hoe ga je om met de opzegtermijn? Hoe formuleer je de overwegingen, bijvoorbeeld ter behoud van WW-aanspraken van de werknemer. Na deze middag kun je vaststellingsovereenkomsten opstellen voor ambtenaren onder de werking van het civiele arbeidsrecht.

Wij verzorgen de cursus op 1,5 meter afstand. De cursuslocatie voldoet aan alle voorschriften en (hygiëne) richtlijnen van het RIVM.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 400,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief cursusboek, consumpties en parkeerkosten.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 15
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de vaststellingsovereenkomst naar civiel recht. De Wnra wijzigt de rechtsbescherming van de ambtenaar en heeft ook gevolgen voor de wijze waarop in onderling overleg tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan worden gekomen. Maar hoe zorgen partijen ervoor dat inderdaad definitief afscheid van elkaar wordt genomen? Wat kan wel en wat kan niet afgesproken worden, ook gelet op de Wet Normering Topinkomens en de fiscale maatregelen? Tijdens deze middagcursus word je geïnformeerd over de werking van de Wnra en de gevolgen ervan voor een vertrekregeling. Je leert welke bepalingen uit het BW belangrijk zijn voor de vaststellingsovereenkomst, zoals de opzegtermijn en bedenkperiode. Je gaat ook daadwerkelijk onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst, als overheidswerknemer, als ambtenaar met een arbeidsovereenkomst of als adviseur van een van hen.  

Na afloop van de cursus:

 • kun je de leidinggevende adviseren over de voordelen van een vaststellingsovereenkomst ten opzichte van andere ontslagvormen;
 • ben je bekend met de werking van de Wnra bij ontslag;
 • ben je in staat om de leidinggevende te adviseren over de strategische aanpak om te komen tot een vaststellingsovereenkomst;
 • ken je de noodzakelijke inhoud en de gevolgen van bepalingen uit de vaststellingsovereenkomst;
 • kun je een vaststellingsovereenkomst opstellen voor de overheidswerkgever.

Doelgroep

Personeelsadviseurs en rechtspositiemedewerkers van overheidsorganisaties.

Programma

 • Tweezijdige vertrekregeling nu: onderhandelen en afspraken, opbouw en redactie, bewaking en nakoming
 • Beëindiging van het dienstverband: waarom een vaststellingsovereenkomst
 • De Wnra: wat zijn de gevolgen?
 • Belangrijke andere wetgeving (Wet openbaarheid van bestuur, Regeling vervroegd uittreden, Wet normering Topinkomens) en richtinggevende jurisprudentie
 • Afspraken over beëindiging: het plan en de strategie
 • De inhoud van een vaststellingsovereenkomst (praktijkoefening): o.a. de juiste ontslaggrond, wel of geen WW/BW aanspraken of afkoop, fiscale gevolgen bij ontslag van een oudere werknemer, outplacement, vertrouwelijkheid en finale kwijting

Werkwijze

Mr. Marloes Noordam verzorgt deze cursus. Zij werkt met oefeningen en casussen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld ga je zelf onderhandelen over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst. Er is voldoende gelegenheid vragen te stellen en met de docenten en medecursisten eigen ervaringen te bespreken. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Wij verzorgen de cursus op 1,5 meter afstand. De cursuslocatie voldoet aan alle voorschriften en (hygiëne) richtlijnen van het RIVM.

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Leerzaam, nuttig en laagdrempelig”

“Nuttig en leerzaam, goede aansluiting op de praktijk”

“Inhoudelijk, goed, veel ruimte voor vragen”

“Nuttig en leerzaam. Fijn dat het interactief was en niet alleen ‘zenden’.”

“Heel bruikbaar, nuttig, eye-openers, interactief”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media