Cursus Opstellen van subsidieverordeningen

Masterclass

Een subsidieverordening is maatwerk. Kom naar deze masterclass en leer hoe je je eigen beleid vertaalt in een state of the art subsidieverordening. 

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Reviews

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 635,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief cursusboek, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

De cursus is gericht op het opstellen van subsidieregels waarbij de nadruk ligt op de subsidieverordening en nadere regels. Hoewel subsidieverordeningen talloze activiteiten kunnen beslaan, bevat iedere verordening cruciale onderwerpen. Denk aan de te subsidiëren activiteiten, de soorten subsidies, de subsidieontvanger, de verplichtingen en de aanvraag- en indieningtermijnen. Naast verdieping rond deze onderwerpen word je ook meegenomen in de actuele discussie over het aanpassen van subsidieregelingen aan het staatssteunrecht. Een goede regeling staat of valt niet alleen met de inhoud, ook de formulering van de bepalingen speelt een belangrijke rol. Ook dat onderwerp komt daarom tijdens de cursus aan bod.

Na afloop van de cursus Subsidieverordeningen:

 • kun je bepalen welke onderwerpen in de subsidieverordening geregeld moeten worden;
 • kun je beoordelen welke regels thuishoren in een subsidieverordening, welke in nadere regels en welke in beleidsregels;
 • beschik je over handvatten waarmee je een helder geformuleerde en eenduidige subsidieverordening en nadere regels kunt opstellen.

Doelgroep

Leidinggevenden, beleidsmedewerkers, juristen en juridisch medewerkers die belast zijn met of meer willen weten van het opstellen van subsidieregelgeving.

Programma

 • Het onderscheid tussen verordeningen, nadere regels en beleidsregels
 • Welke onderwerpen horen thuis in een verordening of nadere regels, welke in beleidsregels?
 • De verplichte inhoud van een subsidieverordening, gelet op de Awb
 • De opbouw van een subsidieverordening
 • VNG-handreiking: ‘100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever'
 • Oefenen met het formuleren van artikelen

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een adviseur die ruime ervaring heeft met het opstellen van subsidieregelgeving. De cursus is interactief. Er wordt onder andere geoefend met het opstellen van artikelen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

De cursus vindt in beginsel op locatie (op 1,5 meter) plaats. Als de situatie dat (in verband met de coronarichtlijnen) niet toelaat, verzorgen wij de cursus online. In dat geval word je hierover geïnformeerd. Lees hier meer over ons coronabeleid.

Data & locaties

Deel deze cursus

Reviews

“Praktisch, verhelderend en fijn dat het interactief is met ruimte voor eigen voorbeelden”

“Duidelijke uitleg!”

“Specifiek, informatief, intensief”

“Uitstekend, eye-opener”

“Zeer informatief en nuttig”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media