Cursus Staatssteun en subsidies

Het verstrekken van subsidie kan leiden tot (ongeoorloofde) staatssteun. In geval van ongeoorloofde staatssteun kan een bestuursorgaan gedwongen worden de subsidie terug te vorderen. Voordat een bestuursorgaan besluit een bepaalde activiteit te subsidiëren is het daarom verstandig na te gaan of dit zou kunnen leiden tot staatssteun. Aan de hand van de uitkomst kan het bestuursorgaan bepalen of het over wil gaan tot subsidieverstrekking en zo ja, onder welke voorwaarden. Adviseer jij het bestuursorgaan over het verstrekken van subsidies en wil je meer grip krijgen op het onderwerp staatssteun, dan is deze cursus iets voor jou.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Data & locaties
 5. Inschrijven
 6. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 600,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief cursusboek, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven

Inhoud

Het staatssteunrecht is een bijzonder en complex rechtsgebied, dat wordt beheerst door Europese regelgeving. Tijdens de cursus bieden wij je een gestructureerd overzicht aan de hand waarvan je kunt beoordelen wanneer bij het verstrekken van subsidies tevens sprake is van staatssteun, wanneer deze steun verboden is en wanneer een vrijstelling geldt. Tijdens de cursus behandelen we jurisprudentie die relevant is voor de subsidiepraktijk. Ook gaan we tijdens de cursus in op de meldingsplicht en de Wet terugvordering staatssteun.

Na afloop van de cursus Staatssteun en subsidies:

 • ken je de toetsingscriteria aan de hand waarvan wordt beoordeeld of sprake is van staatssteun en kun je een inschatting maken of bij het verstrekken van subsidies sprake zal zijn van (ongeoorloofde) staatssteun;
 • heb je inzicht in enkele vrijstellingsmogelijkheden;
 • heb je inzicht in de rol van de Europese Commissie;
 • ben je op de hoogte van belangrijke uitspraken van het Hof van Justitie van de EU met betrekking tot staatssteun en subsidies;
 • heb je inzicht in de rol van de Nederlandse rechter in het staatssteunrecht;
 • ken je de meldingsprocedure;
 • ben je op de hoogte van het Wetsvoorstel terugvordering staatssteun.

Doelgroep

Juristen en andere medewerkers van overheidsorganisaties die adviseren over subsidieverstrekking en vanuit die rol ook inzicht willen hebben in het begrip staatssteun en de gevolgen daarvan voor de subsidiepraktijk. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over basiskennis van het subsidie- en staatssteunrecht.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De vijf toetsingscriteria uit artikel 107 VWEU: staat, staatsmiddelen, voordeel, onderneming en beïnvloeding van het handelsverkeer
 • Vrijstellingsmogelijkheden: AGVV, de-minimumssteun
 • Voorkomen van vernietiging van subsidiebesluiten wegens strijd met het staatssteunrecht
 • Rol van de Europese Commissie
 • Rol van de nationale rechter
 • Het verloop van de meldingsprocedure
 • Belangrijke jurisprudentie met betrekking tot subsidie
 • Wetsvoorstel terugvordering staatssteun

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Duidelijk, theorie en 'doen' in balans”

“To the point, inhoudelijk en op praktijk gericht”

“Interessant, volledig”

“Inhoudelijk sterk, goed tempo, inzichtelijk overgebracht, goede combi van theorie en praktijkvoorbeelden”

“Constructief, goede basis”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media