mr. dr. Aniel Pahladsingh

mr. Aniel Pahladsingh

Mr. dr. Aniel Pahladsingh is sinds november 2021 werkzaam als senior jurist bij de Afdeling Juridische Zaken bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (EU recht en internationaal recht). Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. Aniel is sinds 2021 ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam (Internationale Rechtshulpkamer).

Hiervoor werkte Aniel van 2000 tot 2007 bij de Afdeling Procesvertegenwoordiging van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) en van 2007 tot november 2021 als EU-jurist bij de Raad van State. In 2015 was hij een half jaar gedetacheerd bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg.

Aniel is redactielid van het tijdschrift Journaal Vreemdelingenrecht (Sdu Uitgevers), Crimmigratie & Recht (Boom Juridisch) en zit in de hoofdredactie van de Commentaren Vw 2000, Europees Migratierecht (Sdu Uitgeverij), EU Charter of Fundamental Rights (Wolf Publishers). Verder heeft hij verschillende juridische boeken en artikelen geschreven op het terrein van het EU recht. Ten slotte is Aniel sinds februari 2022 voorzitter van The Hague International Research Institute Migration Law (HIRIM).
 

Docent