Cursus Mandaat en delegatie: nooit meer onbevoegd

Expertcursus | fysiek op 1,5 meter

Een state-of-the-art mandaat- en delegatiebesluit draagt bij aan een efficiënt en effectief besluitvormingsproces binnen overheidsorganisaties. Wil jij binnen jouw organisatie optimaal adviseren over mandaat en delegatie? Onze expertcursus actualiseert jouw kennis over mandaat en delegatie in een kort tijdsbestek.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Reviews

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 400,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief cursusboek en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Aan de hand van de bepalingen in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht over bevoegdheden en de jurisprudentie bespreken we de kenmerken van delegatie, mandaat en machtiging. De mogelijkheden om bevoegdheden binnen overheidsorganisaties (waaronder gemeenschappelijke regelingen) te verdelen en de eisen die aan de verdeling van bevoegdheden worden gesteld, komen uitgebreid aan bod.

Na afloop van de cursus ben je op de hoogte van de regels en belangrijkste jurisprudentie rondom mandaat, delegatie en attributie.

Doelgroep

Juristen en andere medewerkers van overheidsorganisaties die zijn belast met het opstellen van mandaat- en delegatiebesluiten en op de hoogte willen zijn van de ins en outs over het verdelen van bevoegdheden door de bestuursorganen van die organisaties.

Programma

 • Kenmerken van mandaat, delegatie, attributie en machtiging
 • Grenzen van mandaat en delegatie: wanneer verzetten de wet of de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaat en delegatie?
 • Eisen waaraan een krachtens mandaat of delegatie genomen besluit moet voldoen
 • Formuleren van de te mandateren of te delegeren bevoegdheid: aandachtspunten
 • Over welke bevoegdheden blijven de mandaatgever en het bestuursorgaan dat delegeert of attribueert nog beschikken?

Werkwijze

De cursus Mandaat en delegatie wordt verzorgd door een ervaren adviseur die is ingevoerd in alle aspecten van de Awb. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen en casussen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

De cursus vindt in beginsel op locatie (op 1,5 meter) plaats. Als de situatie dat (in verband met de coronarichtlijnen) niet toelaat, verzorgen wij de cursus online. In dat geval word je hierover geïnformeerd. De cursus wordt aangepast aan de situatie van online leren en wordt verzorgd vanuit onze professionele studio. De prijs blijft hetzelfde. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Lees hier meer over ons coronabeleid.

Data & locaties

Deel deze cursus

Reviews

“De basisbeginselen helder en gestructureerd uitgelegd”

“Goede opbouw, gestructureerd, leerzaam”

“Duidelijke informatieve cursus, interactie met publiek is in deze anders gezien dit een online versie betreft”

“Het was nuttig om weer eens even goed stil te staan bij in beginsel al aanwezige kennis. Goed om de zaak weer eens scherp op het netvlies te krijgen.”

“to the point, verduidelijkend, nuttig”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media