Cursus De evenredigheidstoets bij de bestuursrechter

In een dag kom je alles te weten over de ins en outs van de evenredigheidstoets nieuwe stijl bij de bestuursrechter! De toepassing van de belangrijke evenredigheidstoets is het afgelopen jaar sterk veranderd. Maar wat precies en waarom? Welke gevolgen hebben deze veranderingen op de rechtspraktijk? Wat is de invloed van rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie? En welke ontwikkelingen komen er nog aan?

Schrijf je snel in om de antwoorden te krijgen die jij zoekt!

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 685,-*.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties.

*Per 1 januari 2024 bedraagt de cursusprijs
€ 719,-.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

De cursus is gericht op de ins en outs van de evenredigheidstoets nieuwe stijl. Besluiten moeten evenredig zijn. Dat houdt in dat voor een belanghebbende een besluit geen onevenredig zware gevolgen mag hebben in verhouding met het te dienen doel. De evenredigheidstoets is om meerdere redenen erg actueel. Zo zijn ouders in de toeslagenaffaire onevenredig hard getroffen door het besluit dat de kindertoeslag stopgezet en terugbetaald moest worden. Naar aanleiding van vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) zijn een aantal belangwekkende conclusies verschenen van advocaten generaals over de evenredigheidstoets in verschillende gevallen. Inmiddels heeft de ABRvS in die zaken ook uitspraak gedaan. Deze uitspraken worden besproken in de cursus. Verder komt de rechtspraak van Hof van Justitie van de Europese Unie over het evenredigheidsbeginsel aan de orde. Kennis hiervan is onmisbaar om het evenredigheidsbeginsel in het nationale recht goed toe te passen. Uiteraard komt ook het Wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb aan bod. Met de voorgestelde wijziging wil de regering ervoor zorgen dat alle besluiten kunnen worden getoetst aan evenredigheidsbeginsel, ook als deze besluiten gebaseerd zijn op een dwingende bevoegdheid in een wet in formele zin.

Overheidsorganisaties hebben dus te maken met een nieuwe manier van toetsing - waarbij niet alleen het nationale recht van invloed is, maar ook het Europese recht - en met belangrijke toekomstige ontwikkelingen. Om goede en evenredige besluiten te blijven nemen, is deze cursus onmisbaar!

Na afloop van de cursus:

 • ken je de achtergrond van de evenredigheidstoets, zowel nationaal als Europees;
 • ben je bekend met de bestuurlijke maatregelen die moeten worden getoetst aan het evenredigheidsbeginsel;
 • weet je wat de maatschappelijke ontwikkelingen zijn die tot de belangrijke omslag hebben geleid;
 • ken je de verschillen tussen de Nederlandse evenredigheidstoets en de Europese toets;
 • weet je hoe de bestuursrechter de nieuwe evenredigheidstoets toepast op bestuurlijke maatregelen;
 • ben je op de hoogte van de belangrijkste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de evenredigheidstoets;
 • heb je de informatie om besluiten te maken die een evenredigheidstoets zullen doorstaan.

Doelgroep

De cursus is met name bedoeld voor medewerkers van overheidsorganisaties die besluiten opstellen en advocaten en juristen die (mogelijk moeten) procederen bij de bestuursrechter. Basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht wordt aanwezig geacht.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Achtergrond van de evenredigheidstoets
 • De besluiten waarop de evenredigheidstoets van toepassing is
 • De toedracht voor de omslag in toetsing
 • De Nederlandse en Europese evenredigheidstoets
 • De toetsing door de Nederlandse bestuursrechter
 • Rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het evenredigheidsbeginsel
 • De betekenis van de evenredigheidstoets voor de rechtspraktijk, met name bestuursorganen
 • Tips en tricks om besluiten de evenredigheidstoets te laten doorstaan

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een ervaren advocaat bestuursrecht en een ervaren adviseur met diepgaande kennis van het Europees recht. De cursusleiders bespreken de ins en outs van de evenredigheidstoets om je wegwijs te maken in deze ontwikkelingen. Tijdens de cursus is er genoeg ruimte voor het stellen van praktijkvragen en het delen van ervaringen. Na afloop van de cursus ontvang je een deelnamecertificaat en is je kennis over de evenredigheidstoets weer helemaal actueel!

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Gestructureerd en gericht op kennisoverdracht voor juristen werkzaam bij uitvoeringsinstanties”

“Boeiend, nuttig, duidelijk, allesomvattend”

“Leerzaam, interactief en overzichtelijk”

“Goede documentatie in de vorm van een fraai cursusboek en een duidelijk en heldere uitleg van de materie”

“Inhoudelijk prima, maatwerk en antwoord op extra vragen uit de groep. Daarnaast prettige cursusleiding door Jeffrey en Mikel.”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media