Publiek publieke samenwerking

De laatste jaren heeft zich binnen de overheid een trend ontwikkeld waarbij de overheid steeds minder taken privatiseert of een privaatrechtelijke organisatie opricht voor het uitvoeren van specifieke taken. De overheid besluit steeds vaker om samen te werken met een andere overheidsorganisatie, waardoor er sprake is van een publiek publieke samenwerking.

Privatisering of publiek publieke samenwerking

Als sprake is van privatisering wordt de taak volledig overgedragen en is de overheid niet langer verantwoordelijk voor de uitvoering van de taak of de wijze waarop de taak wordt uitgevoerd. Voor niet-wettelijke taken, zoals bijvoorbeeld catering, is dit een beproefde methode zodat een overheid zich kan richten op wettelijke taken. Voorheen had iedere overheidsorganisatie medewerkers in dienst die de catering verzorgden. Door het outsourcen van de catering naar een commercieel cateringbedrijf is de overheidsorganisatie niet langer verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het aanvragen en behouden van de juiste vergunningen en voor het voldoen aan de hygiënevoorwaarden. 

Kiest de overheid voor het oprichten van een privaatrechtelijke organisatie met als doel dat deze organisatie een specifieke veelal wettelijke taak gaat uitvoeren? Dan blijft de overheid (mede) verantwoordelijk voor een goede uitvoering van deze (wettelijke) taak. Hierbij kunt u denken aan de oprichting van een overheidsstichting of een besloten vennootschap die de Wet op de Sociale Werkvoorziening uitvoert of die zorg draagt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. In deze situatie ontstaat een samenwerkingsverband tussen een overheidsorganisatie en een privaatrechtelijke rechtspersoon. Inmiddels is gebleken dat het laten uitvoeren van een wettelijke taak door een privaatrechtelijke organisatie minder ideaal is dan voorheen gedacht.

Participatiewet, publiek private samenwerking of publiek publieke samenwerkingsverband

In het verleden werden de meeste publiek private samenwerkingsverbanden gesloten in het kader van grote bouwprojecten. Door de komst van de Participatiewet hebben gemeenten de wettelijke taak gekregen om actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. De omvang van deze wettelijke taak is omvangrijker dan ooit, terwijl de budgetten die voor deze wettelijke taak beschikbaar zijn gesteld steeds minder worden. Om deze reden werden publiek private samenwerkingsverbanden gesloten tussen onder meer gemeenten, SW-organisaties, UWV en re-integratiebedrijven. De gedachte was dat deze publiek private samenwerkingsverbanden veel voordelen hadden. De gemeenten en het UWV hebben de doelgroep in beeld. De SW-organisaties en re-integratiebedrijven hebben jarenlange ervaring in de begeleiding van deze doelgroep en beschikken over een groot netwerk van werkgevers die bereid zijn om mensen uit deze doelgroep binnen hun organisatie aan de slag te laten gaan. Gemeenten konden door deze publiek private samenwerkingsverbanden gebruik maken van reeds aanwezige expertise op het gebied van het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zonder dat zij deze mensen zelf in dienst moeten nemen. Aan deze publiek private samenwerkingen bleken echter ook nadelen te kleven. Zo blijkt uit de jurisprudentie dat medewerkers die werkzaam zijn op basis van een SW-indicatie niet in dienst mogen zijn van een privaatrechtelijke organisatie. Daarnaast bleken veel van deze publiek private samenwerkingsverbanden financieel minder gezond dan vooraf gedacht. Vanwege het feit dat het uitvoeren van de Participatiewet een wettelijke taak is van gemeenten hebben veel gemeenten de financiële tekorten aangevuld. Deze twee nadelen van een publiek private samenwerkingsverband wogen niet op tegen de voordelen. Veel gemeenten hebben de privaatrechtelijke organisatie inmiddels omgevormd naar een publiekrechtelijke organisatie (gemeenschappelijke regeling), waardoor een publiek publieke samenwerkingsverband is ontstaan.

Vragen over publiek publieke samenwerking?

Heeft u vragen over publiek private samenwerking? Onze advocaten en adviseurs helpen u graag. Neem contact op met onze specialisten: 079 - 3631919 of mail ons.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Opstellen meerpartijenovereenkomst voor een stichting

Opstellen meerpartijenovereenkomst voor een stichting

Een stichting wenst een samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen vier partijen. De juridisch adviseur van Vijverberg analyseert allereerst de toegezonden documenten over het project. Vervolgens stelt de juridisch adviseur een samenwerkingsovereenkomst op waarin de afspraken…
Integraal advies bij privatisering

HRM-paragraaf en integraal advies bij privatisering

Een directie van een ministerie gaat ICT-taken aan- en uitbesteden, waarbij de werknemers over kunnen gaan naar een private werkgever. Een senior jurist van Vijverberg neemt deel aan het aanbestedingsteam en stelt de HRM-paragraaf op…
Tijdelijke ondersteuning van stafjurist

Tijdelijke ondersteuning van stafjurist gedurende zwangerschapsverlof

In verband met een zwangerschaps- en bevallingsverlof is er bij de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland behoefte aan een ervaren en zelfstandig functionerend stafjurist. Een jurist van Vijverberg ondersteunt gedurende vier maanden twee dagen per week…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media