Nieuwe publicatie | Jeugdwet en Wmo 2015: Subsidie of Inkoop?

Er staat een nieuwe Vijverberg publicatie online: Jeugdwet en Wmo 2015: Subsidie of Inkoop?

Vanaf 1 juli 2022 kennen de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 geen verplichting meer om in te kopen op basis van het economisch meest voordelige criterium. Door het wijzigen van de wet is een algemeen misverstand ontstaan dat er een algemeen wettelijke aanbestedingsplicht voor de zorg zou bestaan. Op 17 april 2024 heeft demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief gezonden aan de Tweede Kamer, waarin de minister dit misverstand bespreekt.

Is het verstrekken van een subsidie nog steeds mogelijk? Hoe verhoudt het verstrekken van een subsidie zich tot de Wet Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en de Wmo 2015? En uit welke instrumenten kan een gemeente kiezen? Lees er meer over in deze publicatie.