Rechter doet het werk van de examinator niet over

Studenten van het mbo, hbo en wo kunnen tegen allerlei beslissingen die hun studie betreffen in administratief beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Als zij het niet eens zijn met de beslissing van het CBE kunnen zij vervolgens rechtstreeks in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ook tegen een cijfer op een tentamen kan (administratief) beroep worden ingesteld. Het CBE en de Afdeling mogen dan echter geen oordeel geven over de inhoud van de tentamenvragen of het antwoord op die vragen. Kort gezegd is het enige wat beoordeeld mag worden of de tentamenprocedure zorgvuldig is geweest. Bijvoorbeeld de vraag of het tentamen nog nagekeken had moet worden door een andere examinator of de vraag of een tentamen alleen uit open vragen mag bestaan. Hoe het juridisch allemaal precies zit lees je in een uitspraak van de Afdeling van 27 maart 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:1296).