Nieuwe publicatie | Twee jaar na Harderwijk: meer ruimte voor bestuurlijke ongehoorzaamheid?

Er is weer een nieuwe Vijverberg publicatie verschenen: Twee jaar na Harderwijk: meer ruimte voor bestuurlijke ongehoorzaamheid?

Twee jaar geleden deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de zogeheten Harderwijk-uitspraak. Het willekeurcriterium werd in die uitspraak definitief losgelaten en het evenredigheidsbeginsel ‘nieuwe stijl’ werd geïntroduceerd. Met die nieuwe evenredigheidstoets heeft de bestuursrechter meer ruimte gekregen om de belangenafweging die een bestuursorgaan heeft gemaakt bij het nemen van een besluit voller te toetsen aan het evenredigheidsbeginsel. 

Maar heeft de Harderwijk-uitspraak ook betekenis voor de bestuurspraktijk? Zijn bestuursorganen nu ook gehouden om het evenredigheidsbeginsel anders toe te passen? En welke ruimte hebben zij om van een dwingendrechtelijke bepaling af te wijken als een besluit onevenredig zwaar uitpakt voor de burger? Hebben zij dan de mogelijkheid om ‘bestuurlijk ongehoorzaam’ te zijn? 

Ons antwoord leest u in deze publicatie.