Veiligheidsregio Haaglanden doet voorschot op landelijk beleid

Veiligheidsregio Haaglanden heeft in een notitie, gepubliceerd op 5 september 2023, werkafspraken vastgesteld over de uitstroom uit piketfuncties. Daarmee doet de veiligheidsregio een voorschot op definitief landelijk beleid over duurzame inzetbaarheid van brandweermedewerkers.

De notitie ziet op vraagstukken op het gebied van belastbaarheid en de ‘menselijke maat’. Omdat het dienstverband vroeger ophield tussen 55- en 60-jarige leeftijd en uitstroom volgens een leeftijdsfactor plaatsvond, was al rekening gehouden met belastbaarheid. In de huidige tijd is de pensioenleeftijd verschoven en doet zich de vraag voor welke elementen als belastend worden aangemerkt en hoe deze elementen bepalend zijn voor de uitstroomleeftijd.

Veiligheidsregio Haaglanden komt tot de volgende vier factoren:

  1. Fysiek zwaar
  2. Psychisch zwaar
  3. Piekbelasting
  4. Dag- en nachtdiensten

Niet in elke piketfunctie spelen bovenstaande factoren een rol of zijn even relevant. Juist de frequentie speelt een belangrijke rol. De veiligheidsregio ziet vanwege ‘duurzame inzetbaarheid’ de noodzaak om te werken met werkafspraken, met ruimte voor maatwerk op basis van de behoefte van de organisatie en de beschikbaarheid van de medewerker.

De werkafspraken worden onderscheiden in drie groepen:

  1. Operationele dienst. Dit betreft de functies van manschap en bevelvoerder, die de meest belastende functies zijn. De eindgrens voor deze functies is 59 jaar, gebaseerd op de richtlijnen van het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV).
  2. Officier van dienst. Voor deze piketfunctie geldt wegens de belastbaarheid ook een eindgrens van 59 jaar.
  3. Overige brandweerpiketten. Hiervoor geldt een richtlijn van 59 jaar, maar uitstroom moet uiterlijk 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd plaatsvinden.

Als een medewerker binnen vijf jaar voor de eindleeftijd zit, zal een gesprek worden gevoerd over loopbaanplanning en invulling van de piketfunctie. Ook zal er een afbouwtoelage komen.

Conclusie

Veiligheidsregio Haaglanden is de eerste veiligheidsregio die op dit onderwerp werkafspraken maakt, nog voordat er definitief landelijk beleid is. Op dit moment is het LOAV nog in afwachting van de onderzoeksresultaten van de Universiteit Maastricht. Vijverberg zal deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.