Nieuwe publicatie | Anonimiseren van stukken in bezwaarprocedure: een strijd tussen de Awb en AVG

Er is een nieuwe Vijverberg publicatie bestuursrecht verschenen: Anonimiseren van stukken in bezwaarprocedure: een strijd tussen de Awb en AVG.

De AVG en de Awb lijken soms in strijd met elkaar te zijn. De AVG stelt strenge eisen aan het delen van persoonsgegevens. Terwijl de Awb een zware reden eist om stukken geheim te houden. Gaat het hier om twee tegenstrijdige wettelijke kaders? 

In onze nieuwste publicatie behandelen we de vraag of de door de AVG vereiste bescherming een gewichtige reden in de zin van de Awb is.

Lees hier verder >