Veilige doorgifte van persoonsgegevens aan VS dankzij nieuwe adequaatheidsbesluit

Het uitwisselen van persoonsgegevens met de Verenigde Staten is sinds de arresten van het Europese Hof van Justitie uit 2015 en 2016 problematisch. In de uitspraken Schrems en Schrems II oordeelde het Hof dat doorgifte van persoonsgegevens naar organisaties in de VS op basis van het ‘Safe Harbour Privacy Principles’ of op basis van het EU-VS Privacy Shield, niet de bescherming biedt die de AVG vereist. Dat heeft vooral te maken met de bevoegdheid van de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten om persoonsgegevens van EU-burgers in te kunnen zien en te gebruiken.

President Joe Biden heeft inmiddels een ‘executive order’ ondertekend, waarmee grenzen worden gesteld aan welke gegevens inlichtingendiensten mogen verzamelen. Dat was aanleiding voor de Europese Commissie om op 10 juli jl. het adequaatheidsbesluit voor het nieuwe EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF) goed te keuren. Het besluit bevestigt dat de Verenigde Staten met het DPF een met de EU vergelijkbaar beschermingsniveau bieden voor de doorgifte van persoonsgegevens. Op basis van dit nieuwe adequaatheidsbesluit kunnen persoonsgegevens veilig worden doorgegeven van de EU naar bedrijven en organisaties in de VS die deelnemen aan het DPF, zonder dat nog extra waarborgen voor de gegevensbescherming nodig zijn.

Als persoonsgegevens worden doorgegeven naar partijen in de VS die niet zijn aangesloten bij het DPF, dan zijn de Europese aanbevelingen over aanvullende maatregelen voor de doorgifte, nog steeds van toepassing. Privacy-activist Max Schrems heeft verder al laten weten dat het DPF wat hem betreft grotendeels een kopie is van het gefaalde Privacy Shield en stelt een nieuwe procedure bij het Europese Hof van Justitie in het vooruitzicht.

Wil jij meer weten over de AVG? Op 31 oktober 2023 verzorgt mr. Arjo Buurma de training De Algemene verordening gegevensbescherming in de praktijk. Op 16 november verzorgt Arjo een cursus over de AVG, speciaal voor de personeelspraktijk. Schrijf je nu in via onze website!