Nieuwe publicatie | Evenredigheidstoetsing van formele wetten; neemt de rechter het voortouw in het beperken van het toetsingsverbod?

Onze nieuwste publicatie staat online: Evenredigheidstoetsing van formele wetten; neemt de rechter het voortouw in het beperken van het toetsingsverbod?

Op 1 maart 2023 doet de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State twee uitspraken, die volgen op de conclusie van staatsraad advocaat-generaal mr. G. Snijders van 18 mei 2022. Deze conclusie is de laatste in een serie van vier conclusies over toetsing aan het evenredigheidsbeginsel en gaat over het toetsen van een formele wet aan het evenredigheidsbeginsel.

In deze publicatie gaan wij in op de uitspraak van 1 maart 2023. In de uitspraak draait het om de vraag of de Belastingdienst Toeslagen (de dienst) terecht heeft besloten de aanvragen om kinderopvangtoeslag slechts gedeeltelijk toe te kennen. De Afdeling loopt in de uitspraak een aantal stappen af, die wij in de publicatie op een rij zetten.

Lees hier verder >