Hof bevestigt: werkgever moet salaris betalen over tien minuten ‘opstarttijd’

In de planningsregels van een callcenter is opgenomen dat de werknemers zich tien minuten voor aanvang van hun dienst moeten melden bij hun supervisor, zodat zij om exact 9:00 uur klaar zitten om te gaan bellen of gebeld te worden. Over die tien minuten krijgen de werknemers echter niet betaald. De kantonrechter oordeelde in 2022 al dat dat onterecht was. Meer details daarover lees je in dit nieuwsbericht. Het callcenter liet het hier niet bij zitten en stapte naar het hof. 

Ook bij het hof vangt het callcenter bot. De werknemer is door zijn arbeidsovereenkomst gebonden aan de Planningsregels, waaruit volgt dat de werknemer zich tien minuten voor zijn dienst bij zijn supervisor moet melden. De werknemer moet dus tien minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn op de werkplek. Dat dit niet wordt gecontroleerd en dat er geen sanctie volgt als iemand een paar minuten te laat is, doet daar niet aan af. 

Het callcenter monitort wel hoe laat de werknemers ‘in de lijn’ gaan. Voordat een werknemer dat kan doen moet de werknemer zijn computer ontgrendelen, vier programma’s opstarten en inloggen op zijn telefoon. Dit kost enkele minuten. Ook dit duidt erop dat de werknemer geacht wordt voor de dienst aanwezig te zijn. De 10-minutenregel is dus geen vrijblijvend advies, maar de werknemers zijn gehouden om zich tien minuten voor de aanvang van de dienst bij de supervisor te melden. Daardoor is niet van belang hoeveel tijd het opstarten kost en of alle tien de programma’s direct moeten worden opgestart. 

Dat een werknemer de eventueel resterende tijd kan gebruiken om zich voor te bereiden op de aanvang van zijn dienst zoals hem goeddunkt, maakt niet dat deze tijd niet is aan te merken als arbeidstijd. De werknemer wordt immers geacht aanwezig te zijn op de werkplek en zich klaar te maken voor zijn dienst. De werknemer is beperkt in zijn mogelijkheden om zijn tijd aan eigen zaken te besteden. Dat de werknemer dan nog niet productief is voor het callcenter omdat het callcenter pas door klanten wordt betaald vanaf het ‘in de lijn’ gaan, maakt niet uit. Werknemers zijn bij die afspraken geen partij. Ook de andere grieven van het callcenter slagen niet. 

Het hof bekrachtigt de uitspraak van de kantonrechter. De werknemer heeft dus recht op salaris over de tien minuten opstarttijd. Voor de volledige uitspraak zie: Gerechtshof Den Haag 2 mei 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:738.

Conclusie: wees beducht op het eerder aanwezig laten zijn van medewerkers voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Deze tijd wordt aangemerkt als werktijd. Heeft u vragen over werktijden en salaris, neem dan gerust even contact met een van onze specialisten op.