Werkgever moet salaris betalen over tien minuten ‘opstarttijd’

Het opstarten van de computer aan het begin van de dag en het inloggen in allerlei systemen is voor veel werknemers dagelijkse kost. Moeten dergelijke opstart handelingen ook als arbeidstijd worden beschouwd? En moet de werkgever over deze tijd loon betalen? Voor deze vragen ziet de kantonrechter van de rechtbank Den Haag zich gesteld in een uitspraak die op 8 april 2022 is gepubliceerd (ECLI:NL:RBDHA:2021:16078).

De casus

Een teleperformance bedrijf vraagt van haar werknemers dat zij iedere dag tien minuten vóór aanvang van hun dienst aanwezig zijn. In de van toepassing zijnde planningsregels staat dat om 9 uur beginnen betekent dat de werknemer exact om 9 uur klaar zit om de eerste call aan te nemen. Op dat moment moeten alle hulpprogramma’s al zijn opgestart. De werknemers moeten zich daarom altijd 10 minuten voor aanvang van de dienst melden bij de supervisor. Als de werknemers niet op de starttijd ingelogd klaar zit, kan dit leiden tot sancties, waaronder ontslag. Over de tien minuten dat de werknemers eerder aanwezig zijn, krijgen zij geen salaris betaald.

Een Contact Center medewerker is het hiermee niet eens en stapt naar de rechter. De werknemer meent dat het feit dat hij tien minuten eerder aanwezig moet zijn een opdracht is van de werkgever. In die tien minuten staat hij al onder het gezag van de werkgever en moet hij taken uitvoeren. Dit moet worden aangemerkt als werktijd en daarvoor moet de werkgever hem loon betalen.

Het teleperformance bedrijf voert aan dat zij in de tien minuten die werknemers eerder aanwezig moeten zijn, niet van hen verwacht dat zij daadwerkelijk werkzaamheden verrichten. Ook worden in die tien minuten geen instructies gegeven door het bedrijf. Het enige dat zij van haar werknemers verwacht is dat zij op tijd inloggen en dat zij vóór aanvang van hun dienst desgewenst rustig wat te drinken kunnen pakken en gebruik kunnen maken van het toilet. Zodra de dienst echt begint en de eerste calls binnen kunnen komen, kunnen de werknemers daardoor direct ongehinderd aan de slag.

Hoe oordeelt de rechter?

De rechter is het eens met de uitleg die de werknemer geeft. De werknemer moet voor aanvang van iedere dienst de computer opstarten en in tien programma’s inloggen dan wel deze openen. Deze tijd is aan te merken als arbeidstijd. In die tijd gelden immers de instructies van het teleperformance bedrijf, te weten het moeten opstarten van alle programma’s die voor het uitvoeren van het werk nodig zijn. Het gaat dus om voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de telefoonwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Aangezien de werknemer op grond van de planningsregels tien minuten vóór aanvang van zijn dienst aanwezig moet zijn, moet worden aangenomen dat de voorbereidende werkzaamheden steeds tien minuten in beslag nemen. De werknemer behoort over deze tien minuten loon doorbetaald te krijgen. Gelet op het bepaalde in de Cao Facilitaire Contactcenters moeten deze tien minuten worden beschouwd als meeruren.