Ontslag voor werknemer die steeds klachten indient tegen collega’s

In een recent gepubliceerde uitspraak van Rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2023:916) oordeelt de rechtbank over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die veelvuldig klachten indient tegen collega’s. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Wat was er aan de hand?

De feiten in het kort

De werknemer werkt sinds 1 januari 2021 bij OD IJsselland als juridisch adviseur. Ook is hij actief bij de ondernemingsraad. De werkgroep Flex-office, waarvan onder meer de manager bedrijfsvoering en de HRM adviseur deel uitmaken, heeft een thuiswerkregeling opgesteld. De OR heeft daarmee ingestemd. Op intranet is aangekondigd dat de thuiswerkregeling per 1 maart 2022 wordt ingevoerd. Bij dit bericht heeft de werknemer een reactie geplaatst waarin hij aangeeft dat een bepaald artikel in de regeling in strijd is met hogere regelgeving. Tijdens het digitale inloopmoment heeft hij eveneens via de chatfunctie meerdere opmerkingen geplaatst en vragen gesteld, waarbij hij onder andere zegt dat de jurist het een en ander over het hoofd heeft gezien. De manager bedrijfsvoering heeft daarop in een Whatsapp-gesprek met de werkgroep gestuurd dat hij “die werknemer binnenkort de nek omdraait”. De HRM adviseur reageert met de opmerking: “Kalm aan, dat doe ie zelf al.”

De werknemer kondigt in een gesprek met zijn direct leidinggevende aan dat hij van plan is meerdere klachten in te dienen tegen collega’s en de secretaris directeur en dat hij overweegt aangifte te doen. In de maanden die volgen, dient hij diverse klachten, Wob-verzoeken en bezwaarschriften in en doet hij een melding bij het huis voor Klokkenluiders.

Geen klokkenluidersbescherming

De kantonrechter is allereerst van oordeel dat de werknemer niet als klokkenluider beschermd wordt. Uit de stukken blijkt dat OD IJsselland pas in juli 2022 door het Huis voor Klokkenluiders is geïnformeerd over het feit dat er een melding van een vermoeden van een misstand is ontvangen. Verder is OD IJsselland pas na 1 december 2022 bekend geworden met het feit dat de melding afkomstig was van de werknemer in kwestie. De gedragingen die ten grondslag zijn gelegd aan het ontslag dateren van ruim vóór juli 2022. De gedragingen kunnen daarom geen verband houden met de melding van de werknemer bij het Huis voor Klokkenluiders. 

Verstoorde arbeidsverhouding

Naar het oordeel van de kantonrechter kan uit de hiervoor geschetste feiten worden afgeleid dat sprake is van een dusdanig verstoorde arbeidsverhouding dat in redelijkheid niet van OD IJsselland kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst met de werknemer te laten voortduren. Hoewel de verstuurde Whatsappberichten niet door de beugel kunnen, is dit echter onvoldoende om aan te nemen dat OD IJsselland de enige veroorzaker van de verstoorde arbeidsverhouding is. Deze is immers ook te wijten aan de opstelling van de werknemer. De werknemer heeft volgens de kantonrechter disproportioneel gereageerd op de berichten door niet alleen diverse klachten tegen verschillende collega’s en de secretaris-directeur in te dienen, maar ook herhaaldelijk zonder grond te dreigen met het doen van strafrechtelijke aangiften tegen zijn collega’s.