Nieuwe publicatie | De nieuwe systematiek van het normaal maatschappelijk risico bij planschade

Er is een nieuwe Vijverberg publicatie verschenen: De nieuwe systematiek van het normaal maatschappelijk risico bij planschade.

Als overheid kun je te maken krijgen met woningeigenaren die vanwege de negatieve gevolgen van een rechtmatig besluit schade lijden. Compensatie van die nadelen in de vorm van planschade zou dan op zijn plaats kunnen zijn. Als woningeigenaar draag je echter zelf ook een risico; het zogeheten ‘normaal maatschappelijk risico’. Dit kan ervoor zorgen dat het planschadebedrag lager uitvalt of komt te vervallen. In deze publicatie gaan we in op de systematiek die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hanteert om tot een berekening van het percentage van het normaal maatschappelijk risico te komen. Aan de hand van een vergelijking van twee recente uitspraken wordt de betekenis hiervan voor de huidige praktijk verder besproken.

Naar de publicatie >