Nieuwe publicatie | Geldt voor de externe medewerker ook de (verzwaarde) integriteitsnorm uit de Ambtenarenwet?

Onze nieuwste publicatie staat online: Geldt voor de externe medewerker ook de (verzwaarde) integriteitsnorm uit de Ambtenarenwet?

Overheden huren regelmatig externe medewerkers in voor bijvoorbeeld het leiden van een project of ter vervanging van een langdurig afwezige collega. Medewerkers die in dienst treden van een overheidsorganisatie leggen de eed of de belofte af omdat in de Ambtenarenwet speciale regels zijn opgenomen over de integriteit van ambtenaren. Op de eigen medewerkers is de Ambtenarenwet dan ook van toepassing. Een externe medewerker legt geen eed of belofte af. Op deze medewerker is de Ambtenarenwet niet van toepassing. Kan een overheidsorganisatie dezelfde (verzwaarde) integriteitsregels stellen aan een externe medewerker als aan een eigen ambtenaar? Aan de hand van een casus beantwoorden we deze vraag.

 Lees hier verder.