Veiligheidsregio’s bundelen krachten: regeling dienstongevallen op komst

Er komt een Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s. Daar heeft het Veiligheidsberaad in zijn vergadering van 1 juli 2022 mee ingestemd. Dit expertisebureau, dat zich zal richten op financiering en uitvoering, is een eerste stap naar een collectieve regeling over dienstongevallen. Ook een Waarborgfonds maakt onderdeel uit van de verbeteringen, die naar verwachting in 2024 zullen ingaan. 

Dienstongeval 

Het beroep van medewerkers van veiligheidsregio’s (voornamelijk brandweer en ambulance) is niet zonder risico’s. De kans op een dienstongeval is dan ook meer aanwezig dan bij andere beroepsgroepen. Een dienstongeval moet verband houden met de aard van de opgedragen werkzaamheden of de bijzondere omstandigheden waaronder de werkzaamheden moesten worden verricht. Als sprake is van een dienstongeval, dan heeft hij recht op doorbetaling van zijn salaris, ook na zes maanden (zie bijvoorbeeld artikel 7:3, zevende lid, van de CAR/UWO). Vrijwilligers hebben recht op vergoeding van de gemaakte medische kosten als gevolg van een dienstongeval (zie bijvoorbeeld artikel 19:26, eerste lid, van de CAR/UWO).  

Verzekeringen 

De brandweer in Nederland bestaat grotendeels uit vrijwilligers. Elke veiligheidsregio is verplicht om voor vrijwilligers een ongevallenverzekering af te sluiten (zie bijvoorbeeld artikel 19:25, eerste lid, van de CAR/UWO). Het is het Veiligheidsberaad gebleken dat meerdere veiligheidsregio’s steeds lastiger verzekeringen kunnen afsluiten: de polissen stijgen, de voorwaarden worden strenger en de verzekeringsmaatschappijen beschouwen het werk als ‘risicovol’. Ook ontstaat steeds meer discussie of bepaalde dienstongevallen door de polis worden gedekt. Daarom wil het Veiligheidsberaad een landelijke regeling voor aanspraken bij dienstongevallen opstellen, zodat de veiligheidsregio’s gezamenlijk de ongevallenverzekering kunnen inkopen. De landelijke regeling zal duidelijkheid bieden voor werkgevers en medewerkers, waarbij de medewerkers moeten kunnen rekenen op een goede afhandeling van de schade. 

Expertisebureau 

Door de instemming van het Veiligheidsberaad kan het expertisebureau worden ingericht. Het betreft een kleine uitvoeringsorganisatie van enkele medewerkers, met expertise vanuit de verschillende veiligheidsregio’s. Het bureau wordt ondergebracht bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De directie van het expertisebureau zal worden benoemd door de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). De periode tot aan 2024 zal worden gebruikt om besluitvorming te laten plaatsvinden en om het Waarborgfonds op te zetten.

Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. Heeft u vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via 079 – 3631919.