Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden door de Eerste Kamer aangenomen

Op 21 juni 2022 is het Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden als hamerstuk in de Eerste Kamer aangenomen.

Dit wetsvoorstel introduceert een aantal nieuwe verplichtingen voor werkgevers, namelijk:
 

  1. De informatieverplichting voor de werkgever wordt flink uitgebreid.
  2. Verplichte scholing moet kosteloos aan de werknemer worden aangeboden.
  3. Een verbod op nevenwerkzaamheden is niet langer toegestaan, tenzij dit kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.
  4. De werknemer kan een verzoek tot voorspelbare arbeidsvoorwaarden indienen.
  5. Een werknemer met een onvoorspelbaar werkpatroon kan alleen nog verplicht worden te komen werken op overeengekomen ‘referentiedagen’ en ‘referentieuren’.

Over de uitbreiding van de informatieverplichting schreven wij eerder deze publicatie.
De wet treedt 1 augustus a.s. in werking.